En bra förälder ser till att sitt barn har tråkigt

Tristess känns ofta som en negativ känsla. Baserat på forskning verkar det dock ha en positiv effekt, inte bara på kreativitet, utan också på mental hälsa och allmänt välbefinnande. Den ständiga närvaron av teknik och smartphones gör tristess ännu ovanligare. Vilken effekt har det på oss – och framför allt på barnen?

Få människor önskar sig tråkiga stunder, och ofta gör vi vårt bästa för att undvika dem. Streamingtjänster för att lyssna på musik eller se filmer och serier, mobilspel och sociala medier  – är i stort sett alltid tillgängliga och det finns tillgång till en oändlig mängd underhållning. Utvecklingen och spridningen av teknik har gjort det möjligt att ingen ska bli uttråkad någonsin igen.

Tristess kan vara ännu svårare för barn. Det är lätt att ge efter för ett barn som klagar över bristen på saker att göra, eftersom hjälp kan hittas bara några klick bort: en timme eller två skärmtid till kommer att göra att klagomålet slutar, och föräldern kan gå tillbaka till sin egen verksamhet. En oskyldig lösning kan dock få obehagliga konsekvenser i längden.

Beröm för att ha tråkigt

Det finns många vetenskapliga bevis på fördelarna med tristess. I en artikel som publicerades 2016 visar forskaren Ben Mann att ett uttråkat sinne börjar tänka kreativt, och nya idéer och lösningar dyker upp lättare när ny stimuli inte ständigt finns tillgängligt. Ett uttråkat sinne tenderar att söka ny information oftare, vilket i sin tur kan leda till nya insikter. Mann baserade sina resultat på flera studier som jämförde den kreativa förmågan hos individer som utförde tråkiga och utmanande uppgifter att lyckas med uppgifter som krävde kreativitet. Resultatet var tydligt: ​​försökspersoner som led av tristess var betydligt mer kreativa än de som inte gjorde det.

Fenomenet verkar fungera särskilt bra i naturen. Enligt en rapport som publicerades 2018 bedömde försökspersoner som tillbringade tid i naturen sig själva som mer uttråkade och deras kreativitet högre än försökspersoner som var inomhus. Kanske är det därför naturen verkar vara en meningsfull plats att ta en paus och lugna ner sig. Att koppla av, till exempel i skogen eller på stranden, erbjuder också automatiskt en paus från tekniken.

Om tillgång till naturen inte är möjlig är också medvetna avbrott från tekniken bra. En studie publicerad i Journal of the Association for Consumer Research visar att de deltagare som medvetet tog pauser från tekniken och använde tiden till att läsa eller ta en promenad till exempel, var mer kreativa än de som inte prioriterade pauser från tekniken.

Så det är klart att alla borde ha en tråkig stund ibland. För vuxna kräver beslutet om tristess ofta bara viljestyrka, men barn är ännu inte kapabla att fatta samma beslut. Så hur går man tillväga när barnet har tråkigt?

“Pappa, jag har tråkigt!”

Numera överstimuleras barn lätt. Det är viktigt att lära barnet att det ibland är tillåtet och att det ska vara lite tråkigt. Tristess hjälper barnet att lära sig och tillämpa många viktiga livsfärdigheter, såsom självmotivation, kreativitet och problemlösning.

Dessutom tyder studier på att konstant stimulering kan ha negativa effekter på barns psykiska hälsa. En studie publicerad i Journal of Child Psychology and Psychiatry fann att barn som använde mycket elektronik hade mer känslomässiga och beteendemässiga problem. Tristess kan ge en nödvändig paus från tekniken och tillåta barn att utveckla viktiga sociala och känslomässiga färdigheter, säger forskare. Eftersom barn inte vet hur de ska reglera sin egen användning av teknik är det viktigt att en förälder ingriper i leken och sätter sunda gränser.

Prova dessa tips när ditt barn klagar över att ha tråkigt:

  • Förklara för barnet att det är okej att ha tråkigt, och att det är en känsla som alla i världen ibland känner.
  • Uppmuntra barnet att använda sin fantasi, tänka kreativt och komma med egna idéer om vad det skulle vilja göra eller skapa. Fantasin har inga gränser.
  • Uppmuntra barnet att gå ut. Fantasi och kreativitet släpps vetenskapligt lös i hjärtat av naturen, och kanske hittar man en vän att gå på äventyr med. Genom Xploras smartklockor kan föräldern hela tiden övervaka barnets rörelser med hjälp av exakt GPS, samt ställa in säkerhetszoner efter behov. Xplora har inte tillgång till internet eller spel, så det tar inte barnets uppmärksamhet från lek och aktivitet i den verkliga världen. Läs mer om våra prisbelönta smartklockor här.
  • Ge barnen en åldersanpassad ekonomisk uppgift eller be dem att hjälpa till med hushållsarbete och matlagning.
  • Undvik att lösa situationen genom att erbjuda barnet teknik. Uppmuntra barnet att hitta på något att göra som inte händer på skärmen.
  • Läs mer här för tips på fler roliga aktiviteter med barn.

Xploras smartklockor är bäst i test, vill du veta mer om det kan du läsa mer här.

Tråkig