• xplora villkor

Allmänna villkor för Xplora

Översikt för Xplora

Xplora är en tjänst från Xplora Mobile AB, Organisationsnummer 559033-4735 Sjöängsvägen 17, 192 71 Sollentuna (“Xplora”), och består av de integrerade komponenterna:

  1. (i)  Smartklockan Xplora (“Xplora-klockan”),
  2. (ii)  SIM-kort och Xplora-tjänsten («Xplora-abonnemanget»); och
  3. (iii)  Mobilapplikationen Xplora (“Xplora-appen”)

Xplora-klockan kan konfigureras, kontaktas och spåras genom abonnemanget och Xplora-appen. Xplora-klockan kan inte användas utan Xplora-appen.

Översikt över villkoren

Din tillgång och användning av Xplora regleras av dessa allmänna villkor som består av:

  1. A) Allmänna kundvillkor: Gäller för ditt köp av Xplora-klockan om du har köpt den genom xplora.se
  2. B) Abonnemangsvillkor: Gäller för ditt köp av Xplora-abonnemanget.
  3. C) Terms of Service: Gäller för din användning av Xplora-appen.

Personuppgifter

Vi ger närmare information om vilka personuppgifter som samlas in genom Xplora-appen och Xplora-klockan och hur dessa behandlas i vår Personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn hittar du här:
https://xplora.se/personuppgiftspolicy/. Senast uppdaterad maj 2024.

 

A) Allmänna kundvillkor

1. Inledning

Dessa Allmänna Kundvillkor gäller för ditt köp av Xplora-klockan om du har köpt den genom www.xplora.se eller via vår kundservice. Konsumentköp genom e-handel regleras huvudsakligen av avtalslagen, konsumentköplagen, e-handelslagen, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, prisinformationslagen, produktsäkerhetslagen samt marknadsföringslagen, och dessa lagar ger konsumenten tvingande rättigheter. Lagarna är tillgängliga på www.riksdagen.se. Villkoren i detta avtal ska inte uppfattas som någon begränsning av konsumentens lagbestämda rättigheter.

2. Avtalet

Avtalet består av dessa Allmänna Kundvillkor, uppgifter angivna i beställningen samt eventuella särskilt avtalade villkor. Vid eventuella motstridiga uppgifter skall det som särskilt avtalats mellan parterna äga företräde, under förutsättning att det inte strider mot tvingande lagstiftning. Därutöver är relevanta bestämmelser i konsumentköplagen tillämpliga.

3 Parterna

Säljare är Xplora Mobile AB, organisationsnummer 559033-4735, Sjöängsvägen 17, 192 71 Sollentuna, och benämns i det följande som ”säljare/säljaren” eller ”Xplora”. Kunden är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande som ”kund”/”kunden”/”du”. Xplora ingår inte avtal med minderåriga (personer under 18 år). Avtal kan bara ingås med kunder som har folkbokföringsadress i Sverige.

4 Ingående av avtal

Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas via e-post till den e-postadressen som är angiven vid beställningen. Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och Xplora.

5 Priser och avgifter

Det angivna priset för varan och tjänsten är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar samtliga avgifter och tilläggskostnader. Eventuella ytterligare kostnader, som säljaren inför köpet inte har informerat om, ska köparen inte bära.

6 Betalning av mobilabonnemang

När klocka och mobilabonnemang beställs genom Xplora.se går köpet genom Klarna. När klockan är köpt hos en av våra återförsäljare betalas mobilabonnemanget genom Stripe (förskottsbetalning) och/eller Xplora Mobile AB (månadsfaktura). För att betala med faktura måste du ange ditt personnummer, varefter en kreditupplysning genomförs av Klarna. Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning kommer fakturan att överföras till Inkasso.
Väljer du att betala för abonnemanget i förskott betalas det vid köptillfället tillsammans med Xplora-klockan. Efter att avtalad tid för förskottsbetalning löpt ut övergår avtalet till ett löpande månadsavtal med månadsbetalning för abonnemanget. Månadsbetalningen kommer att variera beroende på abonnemanget som du valt och kommer alltid att vara det aktuella priset per månad.

7 Leverans

7.1 Frakt
Paketet levereras till postkontor eller postombud i butik, där du själv hämtar paketet. Leveranstid är normalt 1-3 arbetsdagar, beroende på avståndet. Paketet kan levereras till hela landet. Du kommer att aviseras via SMS eller e-post när paketet ankommit.

7.2 Ej hämtade paket/försändelser
Paket som inte hämtas inom fjorton (14) dagar returneras till Xplora. Ångerrätten utlöses ej automatiskt av att paketet inte hämtas.

7.3 Transportskador
Xplora är ansvariga för varor som skadas eller kommer bort vid transporten till dig. Reklamation på grund av transportskador ska göras inom skälig tid och senast inom en månad från mottagandet. Vid mottagandet av försändelsen är det därför viktigt att du kontrollerar att varan inte är skadad. Xplora rekommenderar att du påpekar en eventuell transportskada direkt vid utlämning, och därefter kontaktar Xploras kundservice.

8 Ångerrätt

Du som konsument har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerblankett är bifogad i e-postbekräftelsen för ditt köp, och du kan också ladda ned detta här (länk). Om du avser att nyttja din ångerrätt måste du meddela Xplora detta senast inom fjorton (14) dagar från det att du mottagit Xplora-klockan. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varans skick är i ett väsentligen oförändrat tillstånd. Du kan prova eller testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktioner, utan att ångerrätten faller bort. Om test av varan går utöver vad som är varsamt och nödvändigt, kan du bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan. Vid användning av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till Xplora utan onödigt uppehåll och senast fjorton (14) dagar efter att du meddelat Xplora om användning av ångerrätten. Returkostnaden ska täckas av dig.

9 Återtaganderättsförbehåll

Xplora har återtagandeförbehåll i varan tills köpesumman, inkluderat räntor och omkostnader, är betald i dess helhet.

10 Reklamation

Dina rättigheter och skyldigheter vid reklamation som ett resultat av Xploras försening och/eller brist framgår av konsumentköplagen. Om en vara avviker från det som står i avtalet mellan dig och Xplora eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning som ges av Xplora, kan varan returneras. Endast fel som kvalificeras som brist enligt konsumentköplagen 16 § omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar till exempel inte fel som orsakats som ett resultat av normalt bruk och slitage. Vid reklamation, kontakta kundservice. Vid reklamation ersätts kunden med en ny produkt, särskilda villkor kan förekomma i vissa situationer. Vid köp av kampanjvaror kan särskilda villkor gälla om detta särskilt anges vid köpet.

B) Abonnemangsvillkor

1 Inledning

Dessa abonnemangsvillkor gäller för din beställning av Xplora-abonnemanget. Xplora-abonnemanget består av SIM-kort och tillhörande mobilabonnemang, samt Xplora-tjänsten. Xplora-tjänsten består av tillgång till Xplora-appen och dess funktioner för dig och dina närmaste, vilka är nödvändiga för användning av Xplora-klockan. Om du inte har SIM-kort via Xplora Mobile AB, eller vid en senare tidpunkt väljer att använda en annan SIM-kortleverantör gäller dessa villkor endast Xplora-tjänsten i tillämpliga delar. I det fallet tillkommer en månatlig serviceavgift som avser administrering av Xplora-smartklockan*.

*ej återbetalningsbar

2 Avtalet

Avtalet består av dessa Allmänna Kundvillkor, uppgifter angivna i beställningen och eventuella särskilt avtalade villkor. Vid eventuella motstridiga uppgifter, skall det som särskilt avtalats mellan parterna äga företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning. Därutöver är relevanta bestämmelser i konsumentköplagen tillämpliga.

3 Parterna

Säljare är Xplora Mobile AB, organisationsnummer 559033-4735, Sjöängsvägen 17, 192 71 Sollentuna, och betecknas i det följande som säljare/säljaren eller Xplora. Kunden är den konsument som gör beställningen och betecknas i det följande som kund/kunden/du. Xplora ingår inte avtal med minderåriga (personer under 18 år). Avtal kan bara ingås med kunder som har folkbokföringsadress i Sverige.

4 Ingående av avtal

Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas via e-post till den e-postadressen som är angiven vid beställning. Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och Xplora.

5 Xplora-abonnemanget utgör en integrerad del av klockan

Xplora-abonnemanget utgör en integrerad del av klockan, och Xplora-klockan levereras med ett förinstallerat SIM-kort från Xplora. Du måste ladda ned Xplora-appen, upprätta ett personligt användarkonto och lägga till en Xplora-klocka i appen för att kunna ta abonnemanget/tjänsten i bruk. Abonnemanget/tjänsten aktiveras när du köper/beställer din Xplora-klocka. Det genomförs en kreditupplysning i samband med aktiveringen. SIM-kortet är installerat i Xplora-klockan och kan bara användas i denna klocka. Om SIM-kortet används i en annan enhet (inbegripet försök till sådan användning) anses detta utgöra ett avtalsbrott, och Xplora-abonnemanget kommer då att spärras omedelbart. Om du har någon utestående betalning för mobilabonnemanget så kommer abonnemanget fortsätta att vara spärrat fram till dess att utestående fakturor är betalda. Xplora kommer att hålla dig ansvarig för förluster som uppkommer till följd av avtalsbrott. Vid kontakt med Xplora kan abonnemanget återaktiveras om det medföljande SIM-kortet sätts tillbaka i Xplora-klockan.

6 Överlåtelse av Xplora-abonnemang/byte av SIM-kort

6.1 Kundens överlåtelse
Om Xplora samtycker kan kunden överföra abonnemanget till andra privatpersoner som uppfyller Xploras kundkrav. Kunden måste skriftligt fråga Xplora om överföringen. Information om den nya kunden ska då ges till Xplora. Den tidigare kunden ska betala alla utestående krav. När alla utestående krav hos Xplora är betalda, anses avtalet med den tidigare kunden ha upphört. Xplora kan ställa villkor för överföringen, som att det till exempel ska betalas en liknande ersättning för överföringen som vid tecknande av ett nytt abonnemang. Efter överföringen övertar den nya kunden samtliga rättigheter och förpliktelser som följer av abonnemanget.

6.2 Xploras överlåtelse
Xplora kan överföra alla förpliktelser och rättigheter inom ramen för avtalet till ett annat företag så länge överföringen inte innebär en orimlig ansträngning för kunden.

6.3 Byte av SIM-kort

Kunden kan fritt byta operatör av SIM-kortet när eventuell bindningstid har löpt ut.
Vid val av annan operatör kommer kunden att debiteras en månatlig serviceavgift för att använda Xploras tjänster. Priset för serviceavgiften sätts enligt gällande prislista. Betalning av serviceavgiften kommer att vara en förutsättning för att klockan ska fungera tillsammans med SIM-kortet från den andra operatören.

Xploras smartklockor kommer med ett förinstallerat SIM-kort från Xplora Mobile AB. Vid byte till en annan operatör än Xplora ska kunden ingå ett separat abonnemangsavtal med vald mobiloperatör. Xplora Mobile AB ansvarar inte för fel eller felaktigheter i Xplora-tjänsten orsakade av byte till ett tredje parts SIM-kort eller fel och användning av en annan operatör. I dessa fall kan det ta längre tid att åtgärda felen. Xplora Mobile ansvarar inte för behandling av personuppgifter från en annan operatör, utan detta är en tredje parts ansvar och tillsyn.

6.4 Xploras smartklockor kommer med ett förinstallerat SIM-kort från Xplora Mobile AB. Om kunden väljer en annan operatör än Xplora Mobile AB kommer kunden att debiteras en månatlig serviceavgift för att använda Xploras tjänster.

7 Priser och prisändringar

Priser och eventuella avgifter finns alltid att tillgå på www.xplora.se. Vi tillämpar förfallodatum i slutet av varje månad på våra fakturor. Xplora-tjänsten faktureras månadsvis och i förskott. Xplora har rätt till att ändra abonnemangsvillkoren eller göra ändringar i tjänsterna med 30 dagar skriftlig förvarning. Ändringar kan ske med kortare varsel om det är på grund av myndighetskrav, ändrade regler, ökning i offentliga avgifter eller andra omständigheter som är utanför Xploras kontroll. Du kommer att bli underrättad via SMS eller per e-post vid väsentliga ändringar av priser, tjänsten och/eller dessa abonnemangsvillkor. Vid väsentliga ändringar som är ofördelaktiga för kunden så har kunden normalt rätt till att säga upp avtalet ersättningsfritt med omedelbar verkan.

7.1 Kreditvärdering
I varje kundförhållande som förutsätter kredit från Xplora och/eller Xploras samarbetspartner, till exempel Klarna, så kommer en kreditvärdering av kunden att genomföras. Se Klarnas villkor här.

7.2 Kundens ansvar för betalning
Den som är registrerad som kund är alltid ansvarig för att betala för de tjänsterna Xplora levererar enligt det ingångna avtalet. Det är kundens ansvar att se till att elektronisk kommunikation från Xplora och Xploras fakturapartner/betalningsleverantör kommer fram till kunden och inte stoppas i spamfilter eller liknande. Kunden är själv ansvarig för att fakturan är mottagen. Xploras faktura ger översikt över de produkter och tjänster som kunden ska betala för, det beloppet som ska betalas och förfallodatum för betalning. Vid utebliven betalning i förhållande till förfallodatumets utgång, skickas det ut inkassokrav/betalningspåminnelse och varning om stängning av abonnemanget. Vid fortsatt utebliven betalning kan abonnemanget stängas, abonnemangsavtalet bli uppsagt, och kravet, samt kostnader knutna till indrivning, skickas över till inkasso. Om kunden menar att fakturan är felaktig måste kunden klaga till Xplora innan tidsfristen för betalning utgår, eller om detta inte är möjligt, inom rimlig tid från det att tidsfristen för betalningen löpt ut. När klagomålet är under behandling hos Xplora kommer inte den ifrågasatta delen av fakturan att förfalla till betalning. Xplora kan kräva att den ej ifrågasatta delen av fakturan måste betalas enligt betalningsfristen. Vid försenad betalning kan Xplora kräva att räntor och kostnader täcks i enlighet med Räntelagen, samt för de avgifter som uppkommer för utskick av betalningspåminnelse om fakturan inte är betald vid förfallodatum. Kunden har alltid rätt att få ta del av underlaget till fakturan.

7.2 Prisjustering av abonnemang:

Varje år i juli genomför vi en justering av priset på våra abonnemang baserat på Konsumentprisindex (KPI). Denna justering är nödvändig för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster och täcka kostnader för utveckling, drift och underhåll av våra tekniska plattformar. Förändringen gäller alla kunder som har haft ett abonnemang hos Xplora i minst 12 månader.

8 Sekretess

Xplora och de anställda hos Xplora har tystnadsplikt avseende uppgifter angående användning av tjänsterna och innehåll i kommunikationen. Xplora kan trots det lämna ut sådana uppgifter till polisen, åklagarmyndigheten, domstolar eller andra som enligt lag kan kräva det.

9 Kundens ansvar för att undgå missbruk

Kunden ska se till att utrustning, koder och lösenord som används för tillgång till tjänsterna, tas om hand på ett tryggt sätt och bevaras och används på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Kunden ska ta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att begränsa risken för att obehöriga kan missbruka eller på annat sätt få oberättigad tillgång till utrustning som används för tillgång till tjänsterna (till exempel SIM-kort). Kunden ska använda personliga åtkomstkoder som skärmlås eller åtkomstkod, förutsatt att utrustningen har denna funktionen, samt PIN-kod på SIM-kort. Vid kännedom eller misstanke om att utrustning, personliga kort och koder är borttappade, eller att obehöriga oberättigat har kommit över någon av dessa, är det kundens plikt att omgående rapportera detta till Xplora för att förhindra missbruk av tjänsterna. Xplora kommer då omedelbart att spärra berörda tjänster och abonnemang. Även om ett abonnemang är spärrat, kommer vanlig abonnemangsavgift att utgå så länge abonnemanget inte är uppsagt.

10 Fel eller fel med tjänsten

10.1 Reklamation
Innan kunden skickar in en felanmälan till Xplora, måste kunden undersöka om felet beror på kundens egna utrustning. Om kunden anmäler fel som ligger utanför Xploras ansvarsområde, och kunden borde ha förstått detta, kan Xplora kräva att kunden täcker de kostnader som är bundna till felsökningen. Kunden förlorar sin rätt till att göra ett fel eller brist gällande om kunden inte rapporterar felet eller bristen till Xplora inom rimlig tid efter att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet eller bristen.

10.2 Prisavdrag
Om kunden inte kan använda tjänsten/tjänsterna på grund av fel i mobilnätet eller i tjänsten, kan kunden kräva prisavdrag. Kunden kommer i sådana tillfällen normalt att få tillgodo en motsvarande del av det fasta löpande priset för den aktuella tjänsten.

10.3 Avhjälp/Omleverans
Xplora ska så snart som möjligt efter att ha fått reda på ett fel eller brist i tjänsten vidta rimliga åtgärder för att rätta till felet eller bristen.

10.4 Ersättning
Xplora är ansvariga för direkta förluster som beror på fel i tjänsten. Detta gäller dock inte om Xplora klargör att felet beror på förhållanden som ligger utanför Xploras kontroll, och som Xplora inte sannolikt kunde förväntas att undvika eller övervinna följderna av. Xplora är inte ansvariga för indirekta förluster till följd av fel, såvida förlusten inte är orsakad av grov oaktsamhet från Xploras sida. Xplora är inte ansvariga för förlust som kan kopplas till förhållanden eller handlingar förorsakade av kund eller en tredje part, såsom felaktig installation och användning av programvara eller kundens anslutning av egen utrustning till Xploras tjänst. På samma sätt är Xplora inte ansvariga för förlust som uppstår till följd av kundens användning av utrustning och programvara som inte är anpassade till Xploras tjänster. Xplora rekommenderar generellt att kunden tar en säkerhetskopia av sin befintliga utrustning innan installation och användning av programvaran.

10.5 Utebliven betalning
Vid utebliven betalning kommer Xplora att skicka påminnelse i enlighet med gällande lagstiftning och belasta kunden med förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Om kunden inte har betalt innan angiven betalningsfrist, kan Xplora välja att stänga av kunden från all vidare användning av Xploras tjänster. Xplora kan dessutom välja att stänga av kunden från all vidare användning av tjänsterna om kunden:

1. inte har gett nödvändig och korrekt kundinformation
2. utsätter Xploras infrastruktur eller tjänster för skada eller störningar
3. inte lever upp till Xploras säkerhetskrav
4. agerar i strid med gällande lagstiftning eller offentligrättsliga regler för elektroniska kommunikationstjänster, eller
5. på annat sätt bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet, missbrukar

Xploras tjänster och/eller utrustning, eller kränker Xplora eller Xploras samarbetspartners.
När något av ovanstående villkor i punkten 10.5 är uppfyllda, kan Xplora välja att stänga av kunden från samtliga tjänster om kunden har flera kundförhållanden. Innan tjänsterna avslutas i enlighet med denna bestämmelse ska kunden, om möjligt, varnas skriftligt, ges möjlighet att kommentera situationen och ges möjlighet att åtgärda orsaken för avstängningen. Varningen ska innehålla information om orsaken och fastställa en tidsfrist för åtgärdandet. Om tidsfristen överskrids, orsaken inte åtgärdas eller att det upprepas, anses kundförhållandet upphört. När förhållandet som berättigade avstängningen har upphört kan Xplora välja att återansluta kunden till tjänsten/tjänsterna. Vid sådana förhållanden kommer kunden att belastas med kostnaderna för återanslutningen.

10.6 Avstängning vid andra förhållanden

Om det krävs med hänsyn till säkerheten eller funktionaliteten i mobilnätet, viktiga samhällsfunktioner eller med hänsyn till skydd för tredje part kan Xplora koppla ned kundens förbindelse till nätet utan förvarning. Kunden ska i sådana fall informeras om nedkopplingen. Om kunden flyttar kan Xplora koppla bort förbindelsen i fall den blockerar andras möjligheter att skapa ett nytt kundförhållande på kundens utflyttade adress. Om kunden har en onormalt hög förbrukning av tjänsterna, kan Xplora, vid speciella tillfällen, stänga av kunden från användning av tjänsten eller koppla ned förbindelsen till nätet utan förvarning. Kunden ska informeras så snart som möjligt efter avstängning.

10.7 Ansvarsbegränsning
Xploras totala ersättningsansvar är begränsat till 10.000 kr för varje tillfälle, eller kedja av skador med samma orsak, såvida förlusten inte beror på grov oaktsamhet från Xploras sida.

11 Uppsägning eller hävning av köp

Förutsatt att kunden inte har ingått avtal med bindningstid, kan kunden säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid, via mina sidor eller kontaktformuläret på www.xplora.se. Efter att en eventuell förskottsbetalning löpt ut, kommer abonnemanget vara fortlöpande tills uppsägning. Abonnemanget går automatiskt över till en månadsfaktura. Uppsägningen kan gälla hela eller delar av tjänsten. Om kunden har ingått avtal med bindningstid, och önskar att avsluta abonnemanget innan bindningstiden har gått ut har Xplora rätt att fakturera kunden en avbrottsavgift. Avbrottsavgiften reduceras stegvis och är begränsad upp till de sammanlagda månadsavgifterna av resterande del av bindningstiden. Kunden kan med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt kontraktsbrott från Xploras sida. Om det finns rimliga skäl kan Xplora säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Detsamma gäller om behörig telefonitjänst eller produkt/prisplan läggs ned. Xplora kan med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt kontraktsbrott från kundens sida. Innan avtalet hävs ska Xplora, om möjligt, förvarna kunden skriftligt. Varningen ska innehålla information om skälen för hävning och fastställa en frist för kunden att åtgärda de hävningsgrundande omständigheterna.

12 Begränsning av användning och ändringar i nät och tjänster

I nödsituationer, inklusive vid allvarliga hot mot liv eller hälsa, miljö eller nätsäkerhet, har Xplora rätt att genomföra nödvändiga åtgärder, även om det skulle medföra begränsad möjlighet för användning av tjänsterna. Xplora har också rätt att vidta åtgärder som kan medföra avbrott, störningar eller ändringar i nät eller tjänster om det anses som nödvändigt av tekniska, säkerhetsrelaterade eller driftrelaterade orsaker eller som följd av offentliga beslut eller andra regulatoriska förhållanden. Xplora har inget ansvar för kostnader, förluster eller olägenheter som uppstår för kunden till följd av sådana åtgärder.

13 Recensioner från användare

Om kunden ger recensioner om Xploras produkter och tjänster på xplora.se eller på Facebook, Instagram, X eller andra digitala plattformar tillhörande Xplora, ger du också Xplora rätten att publicera dessa på xplora.se samt i andra kanaler och sociala medier. Xplora förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade recensioner.

 

C) Användarvillkor

Din tillgång till och användning av Xplora-tjänsten regleras av (1) dessa villkor, (2) Xplora-abonnemanget, (3) dina avtal med tredje part, till exempel din mobiloperatör och App Store/Google Play och (4) vid var tid tillämplig lagstiftning, regler och förordningar.

Du måste vara minst 18 år för att använda Xplora-tjänsten, eller få tillstånd från en av dina förmyndare. Genom att använda hela eller en del av Xplora-tjänsten godkänner du, eller din förmyndare, dessa villkor. Om du eller din förmyndare inte godkänner villkoren, kan du inte använda Xplora-tjänsten.

Översikt över Xplora-tjänsten

Mobilapplikationen Xplora “Xplora-appen, smartklockan Xplora “Xplora-klockan” och ett SIM-kort, gemensamt benämnd “Xplora-tjänsten” eller “Xplora” är en tjänst från Xplora Mobile AB i samarbete med Xplora Technologies. Xplora-klockan kan konfigureras, kontaktas och spåras via Xplora-appen.

Samtycke för barn

Xplora-klockan är utformad för att användas och bäras av barn. Genom att tillhandahålla Xplora-klockan till ett barn bekräftar och garanterar du för Xplora att du har tillstånd från barnets föräldrar eller vårdnadshavare att aktivera Xplora-tjänsten och tillåta Xplora och Xploras tekniska samarbetspartners att driva Xplora-tjänsten inklusive insamling och användning av information från Xplora-klockan som nämns i dessa användarvillkor och i personuppgiftspolicyn: https://xplora.se/personuppgiftspolicy/

GPS/Nödfall

Xplora-klockan är utformad för användning som en mobiltelefon och den tillhörande appen är utrustad med kartfunktion och GPS. OBS: Xplora-tjänsten är inte en garanterat felfri tjänst. Därför bör barn och föräldrar alltid vidta rimliga säkerhetsåtgärder, även när Xplora-tjänsten används.

Personuppgifter

För att kunna erbjuda Xplora-tjänsten måste vi samla in och överföra information från Xplora-klockan, inklusive lokaliseringsuppgifter, till Xplora och Xploras tekniska samarbetspartners. För mer information i detta avseende hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy: https://xplora.se/personuppgiftspolicy/

Vem är vår kund

Vår kund är den person som har registrerat Xplora-klockan i sitt namn. Xplora är inte skyldig att svara på någon annan persons kundförfrågningar än den registrerade användarens.

Xploras smartklockor är optimerade för att fungera med ett SIM-kort/eSIM från något av följande länder: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Ungern, Island, Estland, Schweiz, Österrike och USA.

Licenser till Xplora-appen

Om du vill använda Xplora-tjänsten måste en av barnets föräldrar eller vårdnadshavare hämta och installera Xplora-appen på sin mobiltelefon. Xplora ger användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallningsbar samt begränsad licens att använda Xplora-appen enbart på mobiltelefoner som du äger eller ansvarar för. Du bekräftar och garanterar för oss att du har rätt att installera och använda Xplora-appen på den mobiltelefon som du använder.

Registrering och lösenord

Om du vill använda Xplora-tjänsten måste du registrera och installera Xplora-appen. All information som du registrerar måste vara sanningsenlig och korrekt. Vid registreringen får du inte använda alias eller på annat sätt försöka dölja din sanna identitet. All information som du lämnar måste tillhöra dig och ingen annan person. Du är ansvarig för säkerheten för ditt lösenord och är ensamt ansvarig för användning, inkluderat obehörig användning, under ditt användarnamn. Om du misstänker obehörig användning av ditt användarnamn, bör du omedelbart ändra ditt lösenord och/eller kontakta Xplora kundservice eller din mobiloperatör.

Proprietary rights/äganderätt

Xplora är exklusiv ägare och auktoriserad licensgivare för Xplora-tjänsten, vilket inkluderar all text, programvara, grafik, design, varumärken samt även all annan immateriell-, eller annan äganderätt. Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte vidtar några åtgärder som strider mot våra rättigheter eller som kommer att påverka våra rättigheter. Ingen del av Xplora-tjänsten får delas eller ändras. Det får inte heller ske något nytt arbete eller vidareutveckling baserat på Xplora-tjänsten utan att skriftligt samtycke i förhand har inhämtats från Xplora. Alla rättigheter som inte beviljas enligt dessa användarvillkor är reserverade för Xplora.

Ansvarsbegränsning

Alla delar av Xplora-tjänsten erbjuds “i befintligt skick” och vi utställer inga garantier för att de funktioner som finns i Xplora-tjänsten eller tillhörande material eller innehåll är felfria, eller att fel kommer att korrigeras, eller att servern som tillhandahåller tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi är inte ansvariga för användning av Xplora-tjänsten, inklusive men inte begränsat till innehåll och eventuella fel. Xplora frånsäger sig allt ansvar för service, tjänster och produkter som tillhandahålls från tredje parter och som används i samband med Xplora-tjänsten, såsom din mobiloperatör, App Store eller tillverkaren av din mobiltelefon. Xplora ansvarar endast för direkt skada på grund av brister i Xplora-tjänsten. Detta gäller inte om Xplora visar att felet beror på omständigheter utanför Xploras kontroll och som det rimligen inte kan förväntas att Xplora skulle ha kunnat undvika och/eller övervinna.

Xplora är inte ansvariga för indirekt skada som orsakas av brister såvida inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse från Xploras sida.

Xplora ansvarar inte för skador hänförliga till villkor eller åtgärder som vidtas av kunden eller tredje part, inklusive förluster som uppstår på grund av kundens installation och användning av programvara eller kundanslutning av sin egen utrustning till Xploras nätverk. Detsamma gäller om kundens användning av utrustning och programvara inte är anpassade till Xploras tjänster. Xplora rekommenderar i allmänhet att kunden gör en säkerhetskopia innan programvaran installeras och används.
Så till vida en skada inte beror på grov vårdslöshet från Xploras sida, skall Xploras totala ansvar vara begränsat till 10.000 SEK i varje enskilt fall, eller för flera skador om de uppstår från samma orsak.

Ogiltighet

Om någon del av dessa villkor beaktas eller förklaras ogiltiga eller ogenomförbara av behörig domstol skall detta inte påverka tillämpligheten av övriga delar av användarvillkoren.
Xploras underlåtenhet att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte ses som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Användarrecensioner

Xplora förbehåller sig rätten att på våra webbplatser, eller i marknadsföring av sociala medier, använda kommentarer eller recensioner som du har lämnat.
I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen (2008:486).

Övrigt

Svensk lag gäller för dessa användarvillkor. Svensk domstol skall ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor.

Kontaktinformation:
Xplora Mobile AB
Sjöängsvägen 17
192 71 Sollentuna
Org.nr: 559033-4735