ALLMÄNNA VILLKOR FÖR XPLORA

Översikt för XPLORA: XPLORA är en tjänst från PepCall AB organisationsnummer 559033-4735 Munkedamsveien 35, 0250 Oslo («PepCall”), och består av de integrerade komponenterna:

 1. (i)  Smartklockan XPLORA (“XPLORA-klockan”),
 2. (ii)  SIM-kort och XPLORA-tjänsten («XPLORA-abonnemanget»); og
 3. (iii)  Mobilapplikationen XPLORA (“XPLORA-appen”)

XPLORA-klockan kan konfigureras, spåras och kontaktas genom abonnemanget och XPLORA-appen. XPLORA-klockan kan inte användas utan XPLORA-appen.

Översikt över villkoren: Din tillgång och användning av XPLORA regleras av dessa allmänna villkor som består av:

 1. A Allmänna kundvillkor: Gäller för ditt köp av XPLORA-klockan om du har köpt den genom xplora.se
 2. B Abonnemangsvillkor: Gäller för ditt köp av XPLORA-abonnemanget.
 3. C Terms of Service: Gäller för din användning av XPLORA-appen.

Personuppgifter: Vi ger närmare information om vilka personuppgifter som samlas in genom XPLORA-appen och XPLORA-klockan och hur dessa behandlas i vår Personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn hittar du här:
https://xplora.se/personuppgiftspolicy/. Senast uppdaterad februari 2018.

 

A ALLMÄNNA KUNDVILLKOR

1 INLEDNING
Dessa Allmänna Kundvillkor gäller för ditt köp av XPLORA-klockan om du har köpt den genom www.xplora.se eller via vår kundservice. Konsumentköp genom e-handel regleras huvudsakligen av avtalslagen, konsumentköplagen, e-handelslagen, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, prisinformationslagen, produktsäkerhetslagen samt marknadsföringslagen, och dessa lagar ger konsumenten tvingande rättigheter. Lagarna är tillgängliga på www.riksdagen.se. Villkoren i detta avtal ska inte uppfattas som någon begränsning av konsumentens lagbestämda rättigheter.

2 AVTALET
Avtalet består av dessa Allmänna Kundvillkor, uppgifter angivna i beställningen samt eventuella särskilt avtalade villkor. Vid eventuella motstridiga uppgifter skall det som särskilt avtalats mellan parterna äga företräde, under förutsättning att det inte strider mot tvingande lagstiftning. Därutöver är relevanta bestämmelser i konsumentköplagen tillämpliga.

3 PARTERNA
Säljare är PepCall AB, organisationsnummer 559033-4735, e-postadress kundservice@xplora.se, Munkedamsveien 35 0250 Oslo, och benämns i det följande som ”säljare/säljaren” eller ”PepCall”. Kunden är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande som ”kund”/”kunden”/”du”. PepCall ingår inte avtal med minderåriga (personer under 18 år) utom i de fall då den minderårigas förmyndare har samtyckt. Avtal kan bara ingås med kunder som har leveransadress i Sverige.

4 INGÅENDE AV AVTAL
Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas via e-post till den e-postadressen som är angiven vid beställningen. Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och PepCall.

5 PRISER OCH AVGIFTER
Det angivna priset för varan och tjänsten är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar samtliga avgifter och tilläggskostnader. Eventuella ytterligare kostnader, som säljaren inför köpet inte har informerat om, ska köparen inte bära.

6 BETALNING
6.1 Betalning med faktura
När klockan köps och betalas med kort så kommer det månadsvis att skickas en e-postfaktura från Svea Ekonomi AB för tjänsten. För att betala med faktura måste du ange ditt personnummer, varefter en kreditupplysning genomförs. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning kommer fakturan att överföras till inkasso. Kunder under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.
6.2 Betalning med delbetalning
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du upprätta ett kreditavtal och delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Köpet kan när som helst betalas i sin helhet, innan förfallodag. För att betala med delbetalning måste du ange ditt personnummer, varefter kreditupplysning genomförs. Om du har frågor angående faktura eller delbetalning kan du ringa Svea Ekonomi AB på telefonnummer 08-735 90 00 för erhållande av mer information. Allmänna villkor för SveaWebPay hittar du här [länk]. Standardiserade europeiska uppgifter om konsumentkredit hittar du här [länk].

7 LEVERANS
7.1 Frakt
Paketet levereras till postkontor eller postombud i butik, där du själv hämtar paketet. Transporttid är normalt 1-3 arbetsdagar, beroende på avståndet. Paketet kan levereras till hela landet. Du kommer att aviseras om att paketet har ankommit via SMS, e-post eller pappersavi i brevlådan.
7.2 Ej hämtade paket/försändelser
Paket som inte hämtas inom fjorton (14) dagar returneras till PepCall. Om detta sker kommer du att debiteras en avgift på 299 kr (SEK) för kostnaderna hänförliga till PepCalls administration, frakt, returfrakt och hantering. Ångerrätten utlöses ej automatiskt av att paketet inte hämtas.
7.3 Transportskador
PepCall är ansvariga för varor som skadas eller kommer bort vid transporten till dig. Reklamation på grund av transportskador ska göras inom skälig tid och senast inom två månader från mottagandet. Vid mottagandet av försändelsen är det därför viktigt att du kontrollerar att varan inte är transportskadad. PepCall rekommenderar att du påpekar en eventuell transportskada direkt vid utlämning, och därefter kontaktar XPLORAs kundservice.

8 ÅNGERRÄTT
Du som konsument har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerblankett är bifogat i e-postbekräftelsen för ditt köp, och du kan också ladda ned detta här (länk). Om du avser att nyttja din ångerrätt måste du meddela Pepcall detta senast inom fjorton (14) dagar från det att du mottagit XPLORA-klockan. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varans skick är i ett väsentligen oförändrat tillstånd. Du kan prova eller testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktioner, utan att ångerrätten faller bort. Om test av varan går utöver vad som är varsamt och nödvändigt, kan du bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan. Vid användning av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till Pepcall utan onödigt uppehåll och senast fjorton (14) dagar efter att du meddelat Pepcall om användning av ångerrätten. Returkostnaden ska täckas av dig.

9 ÅTERTAGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
PepCall har återtaganderättsförbehåll i varan tills köpesumman, inkluderat räntor och omkostnader, är betald i dess helhet.

10 REKLAMATION
Dina rättigheter och skyldigheter vid reklamation som ett resultat av PepCalls försening och/eller brist framgår av konsumentköplagen. Om en vara avviker från det som står i avtalet mellan dig och PepCall eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning som ges av PepCall, kan varan returneras. Endast fel som kvalificeras som brist enligt konsumentköplagen 16 § omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar till exempel inte fel som orsakats som ett resultat av normalt bruk och slitage. Vid reklamation, kontakta kundservice@xplora.se för retursedel. Vid köp av kampanjvaror kan särskilda villkor gälla om detta särskilt anges vid köpet *** Senast uppdaterad november 2017.

 

B ABONNEMANGSVILLKOR

1 INLEDNING
Dessa abonnemangsvillkor gäller för din beställning av XPLORA-abonnemanget. XPLORA-abonnemanget består av SIM-kort och tillhörande mobilabonnemang, samt XPLORA-tjänsten. XPLORA-tjänsten består av tillgång till XPLORA-appen och dess funktioner för dig och dina närmaste, vilka är nödvändiga för användning av XPLORA-klockan. Om du inte har SIM-kort via PepCall, eller vid en senare tidpunkt väljer att använda en annan SIM-kortleverantör gäller dessa villkor endast XPLORA-tjänsten i tillämpliga delar.

2 AVTALET
Avtalet består av dessa Allmänna Kundvillkor, uppgifter angivna i beställningen och eventuella särskilt avtalade villkor. Vid eventuella motstridiga uppgifter, skall det som särskilt avtalats mellan parterna äga företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning. Därutöver är relevanta bestämmelser i konsumentköplagen tillämpliga.

3 PARTERNA
Säljare är PepCall AB, organisationsnummer 559033-4735, e-postadress kundservice@xplora.se, Munkedamsveien 35 0250 Oslo, och betecknas i det följande som säljare/säljaren eller PepCall. Kunden är den konsument som gör beställningen och betecknas i det följande som kund/kunden/du. PepCall ingår inte avtal med minderåriga (personer under 18 år) utom i fall då den minderårigas förmyndare har samtyckt. Avtal kan bara ingås med kunder som har leveransadress i Sverige.

4 INGÅENDE AV AVTAL
Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas via e-post till den e-postadressen som är angiven vid beställning. Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och PepCall.

5 XPLORA-ABONNEMANGET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV KLOCKAN
XPLORA-abonnemanget utgör en integrerad del av klockan, och XPLORA-klockan levereras med ett förinstallerat SIM-kort från PepCall. Du måste ladda ned XPLORA- appen, upprätta ett personligt användarkonto och lägga till en XPLORA-klocka i appen för att kunna ta abonnemanget/tjänsten i bruk. Abonnemanget/tjänsten aktiveras när du köper/beställer din XPLORA-klocka. Det genomförs en kreditupplysning i samband med aktiveringen. SIM-kortet är installerat i XPLORA-klockan och kan bara användas i denna klocka. Om SIM-kortet används i en annan enhet (inbegripet försök till sådan användning) anses detta utgöra ett avtalsbrott, och XPLORA-abonnemanget kommer då att avslutas omedelbart. Om du då har någon återstående delbetalning kvar på XPLORA-klockan måste du returnera klockan omedelbart. PepCall kommer att hålla dig ansvarig för förluster som uppkommer till följd av avtalsbrottet. Vid kontakt med PepCall kan abonnemanget återaktiveras om det medföljande SIM-kortet sätts tillbaka i XPLORA-klockan.

6 ÖVERFÖRING AV XPLORA-ABONNEMANG / BYTE AV SIM-KORT
6.1 Kundens överföring.
Om PepCall samtycker kan kunden överföra abonnemanget till andra som uppfyller PepCalls kundkrav. Kunden måste skriftligt fråga PepCall om överföringen. Information om den nya kunden ska då ges till PepCall. Den tidigare kunden ska betala alla utestående krav. När alla utestående krav hos PepCall är betalda, anses avtalet med den tidigare kunden ha upphört. PepCall kan ställa villkor för överföringen, som att det till exempel ska betalas en liknande ersättning för överföringen som vid tecknande av ett nytt abonnemang. Efter överföringen övertar den nya kunden samtliga rättigheter och förpliktelser som följer av abonnemanget.
6.2 PepCalls överföring
PepCall kan överföra alla förpliktelser och rättigheter inom ramen för avtalet till ett annat företag så länge överföringen inte innebär en orimlig ansträngning för kunden.
6.3 Byte av SIM-kort – portabilitet
Kunden är fri att byta leverantör av SIM-kort när eventuell bindningstid är utgången. Vid byte av leverantör för abonnemanget måste kunden ge ett skriftligt meddelande om bytet till kundservice@xplora.se minst 30 dagar innan bytet sker. Kunden kommer därefter bli kontaktad angående process för överföring av abonnemanget. XPLORA-tjänsten är en omfattande tjänst där PepCalls SIM-kort är förinstallerat i XPLORA-klockan. Vid byte av leverantör kommer kunden att ingå ett nytt avtal med en ny leverantör av SIM-kort. Det bör noteras att PepCall inte tar något ansvar för fel eller brister med XPLORA-tjänsten som resultat av byte till en tredjeparts SIM-kort. Om kunden upplever fel med tjänsten kan ett byte av SIM-kort medföra att det kanske tar längre tid att få felet åtgärdat. Eventuell behandling av personuppgifter som görs av tredjepartsleverantör av SIM-kortet sker under tredje parts ansvar och kontroll. PepCall är varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vid sådan behandling.

7 PRISER OCH PRISÄNDRINGAR
Priser och eventuella avgifter finns alltid att tillgå på www.xplora.se. Vi tillämpar 30 dagars förfallodatum på våra fakturor. XPLORA-tjänsten faktureras månadsvis och i förskott. PepCall har rätt till att ändra abonnemangsvillkoren eller göra ändringar i tjänsterna med 30 dagar skriftlig förvarning. Ändringar kan ske med kortare varsel om det är på grund av myndighetskrav, ändrade regler, ökning i offentliga avgifter eller andra omständigheter som är utanför PepCalls kontroll. Du kommer att bli underrättad via SMS eller i XPLORA-appen vid väsentliga ändringar av priserna, tjänsten och/eller dessa abonnemangsvillkor. Vid väsentliga ändringar som är ofördelaktiga för kunden så har kunden normalt rätt till att säga upp avtalet ersättningsfritt med omedelbar verkan.
7.1 Kreditvärdering
I varje kundförhållande som förutsätter kredit från PepCall så kommer en kreditvärdering av kunden att genomföras. PepCall förbehåller sig rätten att bestämma en kreditgräns för de tjänster som levereras till kunden. PepCall har fastställt en generell kreditgräns på 3.000 SEK för användning av tjänsten och kommer bestämma kreditgränsen baserat på den enskilda kundens kreditvärdighet, konsumtionsmönster och betalningshistorik. En kopia av kreditupplysningen kommer automatiskt att skickas till kundens e-post eller hemadress. Vid nådd kreditgräns har PepCall rätt att stoppa leverans av tjänster på kredit, inklusive spärra abonnemanget, till dess att kunden har reglerat alla utestående krav. PepCall kan kräva att kunden förskottsbetalar för tjänsterna som levereras eller be om säkerhet för att säkerställa att betalning sker per förfallodag. PepCall äger alltid rätt att avstå från att ingå kontrakt med kunden.
7.2 Kundens ansvar för betalning
Den som är registrerad som kund är alltid ansvarig för att betala för de tjänsterna PepCall levererar enligt det ingångna avtalet. Faktura skickas förskottsvis via e-post. Det är kundens ansvar att se till att elektronisk kommunikation från PepCall och PepCalls fakturapartner kommer fram till kunden och inte stoppas i spamfilter eller liknande. Kunden är själv ansvarig för att fakturan är mottagen. PepCalls faktura ger översikt över de produkter och tjänster som kunden ska betala för, det beloppet som ska betalas och förfallodatum för betalning. Vid utebliven betalning i förhållande till förfallodatumets utgång, skickas det ut inkassokrav/betalningspåminnelse och varning om stängning av abonnemanget. Vid fortsatt utebliven betalning kan abonnemanget stängas, abonnemangsavtalet bli uppsagt, och kravet, samt kostnader knutna till indrivning, skickas över till inkasso. Om kunden menar att fakturan är felaktig måste kunden klaga till PepCall innan tidsfristen för betalning utgår, eller om detta inte är möjligt, inom rimlig tid från det att tidsfristen för betalningen löpt ut. När klagomålet är under behandling hos PepCall kommer inte den ifrågasatta delen av fakturan att förfalla till betalning. PepCall kan kräva att den ej ifrågasatta delen av fakturan måste betalas enligt betalningsfristen. Om kunden delbetalar så måste kunden ange vilken tjänst inbetalningen gäller. Vid försenad betalning kan PepCall kräva att räntor och kostnader täcks i enlighet med Räntelagen, samt för de avgifter som uppkommer för utskick av betalningspåminnelse om fakturan inte är betald vid förfallodatum. Kunden har alltid rätt att få ta del av underlaget till fakturan.

8 SEKRETESS
PepCall och de anställda hos PepCall har tystnadsplikt avseende uppgifter angående användning av tjänsterna och innehåll i kommunikationen. PepCall kan trots det lämna ut sådana uppgifter till polisen, åklagarmyndigheten, domstolar eller andra som enligt lag kan kräva det.

9 KUNDENS ANSVAR FÖR ATT UNDGÅ MISSBRUK
Kunden ska se till att utrustning, personliga kort, koder och lösenord som används för tillgång till tjänsterna, tas om hand på ett tryggt sätt och bevaras och används på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Kunden ska ta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att begränsa risken för att obehöriga kan missbruka eller på annat sätt få oberättigad tillgång till utrustning som används för tillgång till tjänsterna (till exempel SIM-kort). Kunden ska använda personliga åtkomstkoder som skärmlås eller åtkomstkod, förutsatt att utrustningen har denna funktionen, samt PIN-kod på SIM-kort. Vid kännedom eller misstanke om att utrustning, personliga kort och koder är borttappade, eller att obehöriga oberättigat har kommit över någon av dessa, är det kundens plikt att omgående rapportera detta till PepCall för att förhindra missbruk av tjänsterna. PepCall kommer då omedelbart att spärra berörda tjänster och abonnemang. Även om ett abonnemang är spärrat, kommer vanlig abonnemangsavgift att utgå så länge abonnemanget inte är uppsagt.

10 FEL ELLER FEL MED TJÄNSTEN
10.1 Reklamation
Innan kunden skickar in en felanmälan till PepCall, måste kunden undersöka om felet beror på kundens egna utrustning. Om kunden anmäler fel som ligger utanför PepCalls ansvarsområde, och kunden borde ha förstått detta, kan PepCall kräva att kunden täcker de kostnader som är bundna till felsökningen. Kunden förlorar sin rätt till att göra ett fel eller brist gällande om kunden inte rapporterar felet eller bristen till PepCall inom rimlig tid efter att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet eller bristen.
10.2 Prisavdrag
Om kunden inte kan använda tjänsten/tjänsterna på grund av fel i mobilnätet eller i tjänsten, kan kunden kräva prisavdrag. Kunden kommer i sådana tillfällen normalt att få tillgodo en motsvarande del av det fasta löpande priset för den aktuella tjänsten.
10.3 Avhjälp
PepCall ska så snart som möjligt efter att ha fått reda på ett fel eller brist i tjänsten vidta rimliga åtgärder för att rätta till felet eller bristen.
10.4 Ersättning
PepCall är ansvariga för direkta förluster som beror på fel i tjänsten. Detta gäller dock inte om PepCall klargör att felet beror på förhållanden som ligger utanför PepCalls kontroll, och som PepCall inte sannolikt kunde förväntas att undvika eller övervinna följderna av. PepCall är inte ansvariga för indirekta förluster till följd av fel, såvida förlusten inte är orsakad av grov oaktsamhet från PepCalls sida. PepCall är inte ansvariga för förlust som kan kopplas till förhållanden eller handlingar förorsakade av kund eller en tredje part, såsom felaktig installation och användning av programvara eller kundens anslutning av egen utrustning till PepCalls tjänst. På samma sätt är Pepcall inte ansvariga för förlust som uppstår till följd av kundens användning av utrustning och programvara som inte är anpassade till PepCalls tjänster. PepCall rekommenderar generellt att kunden tar en säkerhetskopia av sin befintliga utrustning innan installation och användning av programvaran.
10.5 Utebliven betalning
Vid utebliven betalning kommer PepCall skicka påminnelse i enlighet med gällande lagstiftning och belasta kunden med förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Om kunden inte har betalt innan angiven betalningsfrist, kan PepCall välja att stänga av kunden från all vidare användning av PepCalls tjänster. PepCall kan dessutom välja att stänga av kunden från all vidare användning av tjänsterna om kunden:

 • 1. inte har gett nödvändig och korrekt kundinformation
 • 2. utsätter PepCalls infrastruktur eller tjänster för skada eller störningar
 • 3. inte lever upp till PepCalls säkerhetskrav
 • 4. agerar i strid med gällande lagstiftning eller offentligrättsliga regler för elektroniska kommunikationstjänster, eller
 • 5. på annat sätt bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet, missbrukar

PepCalls tjänster och/eller utrustning, eller kränker PepCall eller PepCalls samarbetspartners.
När något av ovanstående villkor i punkten 10.5 är uppfyllda, kan PepCall välja att stänga av kunden från samtliga tjänster om kunden har flera kundförhållanden. Innan tjänsterna avslutas i enlighet med denna bestämmelse ska kunden, om möjligt, varnas skriftligt, ges möjlighet att kommentera situationen och ges möjlighet att åtgärda orsaken för avstängningen. Varningen ska innehålla information om orsaken och fastställa en tidsfrist för åtgärdandet. Om tidsfristen överskrids, orsaken inte åtgärdas eller att det upprepas, anses kundförhållandet upphört. När förhållandet som berättigade avstängningen har upphört kan PePcall välja att återansluta kunden till tjänsten/tjänsterna. Vid sådana förhållanden kommer kunden att belastas med kostnaderna för återanslutningen.
10.6 Avstängning vid andra förhållanden
Om det krävs med hänsyn till säkerheten eller funktionaliteten i mobilnätet, viktiga samhällsfunktioner eller med hänsyn till skydd för tredje part kan PepCall koppla ned kundens förbindelse till nätet utan förvarning. Kunden ska i sådana fall informeras om nedkopplingen. Om kunden flyttar kan PepCall koppla bort förbindelsen i fall den blockerar andras möjligheter att skapa ett nytt kundförhållande på kundens utflyttade adress. Om kunden har en onormalt hög förbrukning av tjänsterna, kan PepCall, vid speciella tillfällen, stänga av kunden från användning av tjänsten eller koppla ned förbindelsen till nätet utan förvarning. Kunden ska informeras så snart som möjligt efter avstängning.
10.7 Ansvarsbegränsning
PepCalls totala ersättningsansvar är begränsat till 10.000 kr för varje tillfälle, eller kedja av skador med samma orsak, såvida förlusten inte beror på grov oaktsamhet från PepCalls sida.

11 UPPSÄGNING ELLER HÄVNING AV KÖP
Förutsatt att kunden inte har ingått avtal med bindningstid, kan kunden säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid, antingen i form av e-post eller brev. Uppsägningstiden räknas från den första dag i den följande månaden efter uppsägningen. Uppsägningen kan gälla hela eller delar av tjänsten. Om kunden har ingått avtal med bindningstid, och önskar att avsluta abonnemanget innan bindningstiden har gått ut har PepCall rätt att fakturera kunden en avbrottsavgift. Avbrottsavgiften reduceras stegvis och är begränsad upp till de sammanlagda månadsavgifterna av resterande del av bindningstiden. Kunden kan med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt kontraktsbrott från PepCalls sida. Om det finns rimliga skäl kan PepCall säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Detsamma gäller om behörig telefonitjänst eller produkt/prisplan läggs ned. Uppsägningstiden räknas från den första dagen i den följande månaden efter uppsägningen. PepCall kan med omedelbar verkan häva avtalet vid väsentligt kontraktsbrott från kundens sida. Innan avtalet hävs ska PepCall, om möjligt, förvarna kunden skriftligt. Varningen ska innehålla information om skälen för hävning och fastställa en frist för kunden att åtgärda de hävningsgrundande omständigheterna.

12 BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING OCH ÄNDRINGAR I NÄT OCH TJÄNSTER
I nödsituationer, inklusive vid allvarliga hot mot liv eller hälsa, miljö eller nätsäkerhet, har PepCall rätt att genomföra nödvändiga åtgärder, även om det skulle medföra begränsad möjlighet för användning av tjänsterna. PepCall har också rätt att vidta åtgärder som kan medföra avbrott, störningar eller ändringar i nät eller tjänster om det anses som nödvändigt av tekniska, säkerhetsrelaterade eller driftsrelaterade orsaker eller som följd av offentliga beslut eller andra regulatoriska förhållanden. PepCall har inget ansvar för kostnader, förluster eller olägenheter som uppstår för kunden till följd av sådana åtgärder.

13 RECENSIONER FRÅN ANVÄNDARE
Om kunden ger recensioner om PepCalls produkter och tjänster på xplora.se eller på Facebooksidor, Instagram, Twitter eller andra digitala plattformar tilhörandes PepCall, ger du också PepCall rätten att publicera dessa på xplora.se samt i andra kanaler och medier. PepCall förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade recensioner.

 

C ANVÄNDARVILLKOR

Din tillgång till och användning av XPLORA-tjänsten regleras av (1) dessa villkor, (2) XPLORA-abonnemanget, (3) dina avtal med tredje part, till exempel din mobiloperatör och App Store/Google Play och (4) vid var tid tillämplig lagstiftning, regler och förordningar.

Du måste vara minst 18 år för att använda XPLORA-tjänsten, eller få tillstånd från en av dina förmyndare. Genom att använda hela eller en del av XPLORA-tjänsten godkänner du, eller din förmyndare, dessa villkor. Om du eller din förmyndare inte godkänner villkoren, kan du inte använda XPLORA-tjänsten.

ÖVERSIKT ÖVER XPLORA-TJÄNSTEN 
Mobilapplikationen XPLORA “XPLORA-appen, smartklockan XPLORA “XPLORA-klockan” och ett SIM-kort, gemensamt benämnd “Xplora-tjänsten” eller “XPLORA” är en tjänst från PepCall AB /XPLORA Technologies Ltd i samarbete med Infomark Co., Ltd. (gemensamt benämnd ”PepCall”). XPLORA-klockan kan konfigureras, spåras och kontaktas via XPLORA-appen.

SAMTYCKE FÖR BARN
XPLORA-klockan är utformad för att användas och bäras av barn. Genom att tillhandahålla XPLORA-klockan till ett barn bekräftar och garanterar du för PepCall att du har tillstånd från barnets föräldrar eller vårdnadshavare att aktivera XPLORA-tjänsten och tillåta PepCall och PepCalls tekniska samarbetspartners att driva XPLORA-tjänsten inklusive insamling och användning av information från XPLORA-klockan som nämns i dessa användarvillkor och i personuppgiftspolicyn: https://xplora.se/personuppgiftspolicy/

SPÅRNING/NÖDFALL
XPLORA-klockan är utformad för användning som en mobiltelefon men även som spårningsenhet. OBS: XPLORA-tjänsten är inte en garanterat felfri tjänst. Därför bör barn och föräldrar alltid vidta rimliga säkerhetsåtgärder, även när XPLORA-tjänsten används.

PERSONUPPGIFTER
För att kunna erbjuda XPLORA-tjänsten måste vi samla in och överföra information från XPLORA-klockan, inklusive lokaliseringsuppgifter, till PepCall och PepCalls tekniska samarbetspartners. För mer information i detta avseende hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy: https://xplora.se/personuppgiftspolicy/

VEM ÄR VÅR KUND
Vår kund är den person som har registrerat XPLORA-klockan i sitt namn. PepCall är inte skyldig att svara på någon annan persons kundförfrågningar än den registrerade användarens.

LICENSER TILL XPLORA-APPEN
Om du vill använda XPLORA-tjänsten måste en av barnets föräldrar eller vårdnadshavare hämta och installera XPLORA-appen på sin mobiltelefon. PepCall ger användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallningsbar samt begränsad licens att använda XPLORA-appen enbart på mobiltelefoner som du äger eller ansvarar för. Du bekräftar och garanterar för oss att du har rätt att installera och använda XPLORA-appen på den mobiltelefon som du använder.

REGISTRERING OCH LÖSENORD
Om du vill använda XPLORA-tjänsten måste du registrera och installera XPLORA-appen. All information som du registrerar måste vara sanningsenlig och korrekt. Vid registreringen får du inte använda alias eller på annat sätt försöka dölja din sanna identitet. All information som du lämnar måste tillhöra dig och ingen annan person. Du är ansvarig för säkerheten för ditt lösenord och är ensamt ansvarig för användning, inkluderat obehörig användning, under ditt användarnamn. Om du misstänker obehörig användning av ditt användarnamn, bör du omedelbart ändra ditt lösenord och/eller kontakta XPLORA kundservice eller din mobiloperatör.

PROPRIETARY RIGHTS/ÄGANDERÄTT
PepCall är exklusiv ägare och auktoriserad licensgivare för XPLORA-tjänsten, vilket inkluderar all text, programvara, grafik, design, varumärken samt även all annan immateriell-, eller annan äganderätt. Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte vidtar några åtgärder som strider mot våra rättigheter eller som kommer att påverka våra rättigheter. Ingen del av XPLORA-tjänsten får delas eller ändras. Det får inte heller ske något nytt arbete eller vidareutveckling baserat på XPLORA-tjänsten utan att skriftligt samtycke i förhand har inhämtats från PepCall. Alla rättigheter som inte beviljas enligt dessa användarvillkor är reserverade för PepCall.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Alla delar av XPLORA-tjänsten erbjuds “i befintligt skick” och vi utställer inga garantier för att de funktioner som finns i XPLORA-tjänsten eller tillhörande material eller innehåll är felfria, eller att fel kommer att korrigeras, eller att servern som tillhandahåller tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi är inte ansvariga för användning av XPLORA-tjänsten, inklusive men inte begränsat till innehåll och eventuella fel. PepCall frånsäger sig allt ansvar för service, tjänster och produkter som tillhandahålls från tredje parter och som används i samband med XPLORA-tjänsten, såsom din mobiloperatör, App Store eller tillverkaren av din mobiltelefon. PepCall ansvarar endast för direkt skada på grund av brister i XPLORA-tjänsten. Detta gäller inte om PepCall visar att felet beror på omständigheter utanför PepCalls kontroll och som det rimligen inte kan förväntas att PepCall skulle ha kunnat undvika och/eller övervinna.
PepCall är inte ansvariga för indirekt skada som orsakas av brister såvida inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse från PepCalls sida.
PepCall ansvarar inte för skador hänförliga till villkor eller åtgärder som vidtas av kunden eller tredje part, inklusive förluster som uppstår på grund av kundens installation och användning av programvara eller kundanslutning av sin egen utrustning till PepCalls nätverk. Detsamma gäller om kundens användning av utrustning och programvara inte är anpassade till PepCalls tjänster. PepCall rekommenderar i allmänhet att kunden gör en säkerhetskopia innan programvaran installeras och används.
Så till vida en skada inte beror på grov vårdslöshet från PepCalls sida, skall PepCalls totala ansvar vara begränsat till 10.000 SEK i varje enskilt fall, eller för flera skador om de uppstår från samma orsak.

OGILTLIGHET
Om någon del av dessa villkor beaktas eller förklaras ogiltiga eller ogenomförbara av behörig domstol skall detta inte påverka tillämpligheten av övriga delar av användarvillkoren.
Pepcalls underlåtenhet att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte ses som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

ANVÄNDARRECESIONER
PepCall förbehåller sig rätten att på våra webbplatser, eller i marknadsföring av sociala medier, använda kommentarer eller recensioner som du har lämnat.
I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen (2008:486).

ÖVRIGT
Svensk lag gäller för dessa användarvillkor. Svensk domstol skall ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor.
Kontaktinformation: XPLORA Mobile AB, Strandvägen 7, 11456 Stockholm. Org.nr. 559033-4735
kundservice@xplora.se