Garanti

Lägg till garanti för trasigt glas *, 29, kr, – per. månad, 1års förskottsbetalning (Villkor)

Utökad garanti för trasigt glas

Hej – och tack för att du har köpt den utökade garantin mot krossat glas. Här hittar du information om vad som ingår i tjänsten. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya produkt.

Garanti för trasigt glas – detta ingår i avtalet:

  • Ny produkt med lika eller bättre specifikationer
  • Ingen självrisk
  • Inget åldersavdrag
  • Tillämpas över hela världen

Här är vad du ska göra vid en skada:

1. Du kan enkelt registrera skadan genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@xplora.se
2. Vi gör en bedömning av skadan. Om skadan faller under villkoren i “Utökad garanti för trasigt glas” får du en ny XPLORA av samma eller nyare modell.
3. Din nya produkt kommer att levereras till dig via post.

SERVICEVILLKOR «Utökad garanti för bruten glas»
Gäller från 01.10.2019

1. Vilken produkt omfattas av avtalet?
Tjänsten kan bara tecknas samtidigt som köpet av XPLORA-telefonen på vår webbplats.
Garantin gäller endast för den produkt som anges på inköpskvittot.
2. Vem är kontraktet för?
Garantin gäller den ursprungliga köparen och användaren av XPLORA eller för en annan person som senare köpte produkten. Kunden förstår att kommunikation kan ske via de kontaktalternativ som borgensmannen har tillåtit genom att ge dem när avtalet undertecknades. Det är kundens ansvar att tillhandahålla korrekt kontaktinformation.
3. Var gäller avtalet?
Avtalet gäller över hela världen. Ersättningen beviljas i Sverige.
4. När gäller avtalet?
Avtalet gäller från prenumerationsdatumet.
5. Avtalet inkluderar
Avtalet omfattar trasigt glas med undantag för avsiktlig skada.
6. Äganderätt
Det finns inget avdrag för skada. Kunden står för portot för att skicka in den skadade produkten.
7. Grov vårdslöshet och avsiktlig avsikt
XPLORA-produkten ska hanteras och förvaras med normal försiktighet för att förhindra skador så långt som möjligt. Till exempel får produkten inte användas i situationer där risken för skada är uppenbar.
8. Kompensationsbestämmelser
Vid skadestånd betalas ersättning för kostnaden, begränsad upp till produktens ersättningsvärde vid tidpunkten för fordran. Kompensation ges i form av en identisk produkt eller, såvida inte en sådan produkt kan erhållas,
en produkt med liknande specifikationer som den skadade produkten.
Vid byte av en ny produkt överförs återstående avtalsperiod till den nya produkten. Inget avdrag görs för värdeminskning på grund av ålder och användning. Ingen kontant kompensation tillhandahålls.

 

Steg ett: Fyll i din e-postadress och ordernummer (Mail dit fakturan skickas + ordernummer)

Steg två: Välj din XPLORA du vill försäkra

Fortsätta