XPLORA + ONE TREE PLANTED

XPLORAs vision är att göra det möjligt för barn runt om i världen att uppleva hur deras dagliga aktiviteter kan skapa en positiv förändring i världen.

Som ni kanske vet har vi samarbetat med One Tree Planted för att plantera träd! One Tree Planted är en ideell organisation som ägnar sig åt global skogsplantering. De planterar träd för att återställa naturen och den biologiska mångfalden. De ökar också medvetenheten om trädens betydelse och motiverar yngre generationer att göra något positivt för miljön.

Som en del av detta partnerskap genomförde vi en kampanj under juli och augusti där vi åtagit oss att plantera ett träd för varje såld XPLORA-klocka.

Varannan sekund förlorar vi ett område i skogen till storleken av en fotbollsplan.
– World Wide Fund for Nature

Köp

Plantera ett träd XPLORA

SLUTRESULTATET

Vi är mycket stolta över att meddela att vi tillsammans med One Tree Planted planterar 31743 träd i British Columbia!!!

Detta räcker för att täcka cirka 150 000 kvadratmeter skog och motsvarar 37 tunnland eller 21 professionella fotbollsplaner i standardstorlek!

Så vi vill säga ett uppriktigt TACK för att du hjälpte oss att skapa så mycket positiva förändringar i miljön genom att köpa våra produkter.

Tillsammans kan vi göra mer! Håll ögonen öppna för att se hur våra framtida projekt kommer att hjälpa barn att göra en positiv förändring i världen.

20 % av de nuvarande växthusgasutsläppen beror på förstörelse av tropisk skog.
– Environmental Defense Fund

 

Köp

VARFÖR JUST TRÄD?

Att plantera träd är ett av de bästa sätten att bekämpa de skadliga effekterna av klimatförändringar. Träd hjälper till att rena luften vi andas in, filtrera vattnet vi dricker och tillhandahåller livsmiljö till över 80% av världens jordbaserade biologiska mångfald. Träd ger också enorma sociala effekter genom att tillhandahålla jobb till över 1,6 miljarder människor, stärka kvinnor i underutvecklade länder och stödja samhällen förstörda av miljöskador.