XPLORA + ETT PLANTERAT TRÄD

Vår vision är att göra det möjligt för barn runt om i världen att uppleva hur deras dagliga aktiviteter kan göra en positiv förändring i världen. Och vi vet att även små steg kan göra stor inverkan. Så vi har samarbetat med One Tree Planted för att plantera träd! One Tree Planted är en ideell organisation som ägnar sig åt global återplantering. De planterar träd för att återställa naturen och den biologiska mångfalden. De ökar också medvetenheten om vikten av träd och motiverar yngre generatiowner att göra något positivt för miljön.

För varje XPLORA som köps planterar vi ett träd.

Varannan sekund förlorar vi ett område i skogen till storleken av en fotbollsplan.
– World Wide Fund for Nature

Köp

HUR DET FUNGERAR

Tillsammans med One Tree Planted planterar vi ett träd i British Columbia för varje XPLORA som säljs i juli och augusti. Träden kommer att planteras hösten 2020.

British Columbia är Kanadas mest ekologiskt mångfaldiga provins. Där finns landets enda tempererade öken, nära Osoyoos i längst söder, och Nordamerikas våtaste väderstation, på Vancouver Islands västkust. Där finns tempererade regnskogar, torra tallskogar, boreala skogar, alpin tundra, gräsmarker med mera. Mer än 1100 arter av fåglar, fiskar, däggdjur, amfibier och reptiler lever i B.C., vissa finns inte någon annanstans i Kanada.

Sommaren 2017 upplevde British Columbia den värsta löpeldsäsongen i sin historia. Den var utan motstycke i mängden bränd mark (över 1,2 miljoner hektar), den totala kostnaden för brandsläckning (över 568 miljoner dollar) och antalet fördrivna människor (ungefär 65 000 evakuerade).

En återställning från sådana omfattande skador från löpeld kommer att kräva en noggrann skogsförvaltning. Att plantera träd här kommer effektivt att hjälpa till att återställa British Columbias skogar.

20 % av de nuvarande växthusgasutsläppen beror på förstörelse av tropisk skog.
– Environmental Defense Fund

 

Köp

VARFÖR JUST TRÄD?

Att plantera träd är ett av de bästa sätten att bekämpa de skadliga effekterna av klimatförändringar. Träd hjälper till att rena luften vi andas in, filtrera vattnet vi dricker och tillhandahåller livsmiljö till över 80% av världens jordbaserade biologiska mångfald. Träd ger också enorma sociala effekter genom att tillhandahålla jobb till över 1,6 miljarder människor, stärka kvinnor i underutvecklade länder och stödja samhällen förstörda av miljöskador.