XPLORA – Borde vi ha en åldersgräns på Smartphones?

Många av oss vet den tomma känslan…

Känslan som ofta dyker upp när du förlorar täckningen på din smartphone. Eller ännu värre; Förlorar eller glömmer din telefon. Många av oss går sedan med en känsla av att något saknas eller att hela världen fallerar.

Vill vi ge barnen samma känsla i tidig ålder? Det är ett välkänt fenomen att din smartphone är ett beroendeframkallande verktyg. Det är en vana, en allmän egendom och vi håller på med den lilla datorn otaliga gånger per dag. Oftast sitter vi bredvid varandra vid busshållplatsen med tummen redo för rullning – i tystnad. Våra barn är på väg in i samma vanor. 2018 utförde myndigheterna en utredning om barnens medievanor,

49% av ungdomar i åldrarna 9-18 hade använt sin mobiltelefon i två timmar eller mer. Motsvarande siffror för 2016 var 35%. De äldre barnen använder telefonen ännu fler timmar. I samma undersökning, barn i åldern 9-18 år så svarar dom att 95% har tillgång till en egen smart telefon.

Vi på XPLORA vill inte stoppa den tekniska utvecklingen. Det är oundvikligt och vi måste alla lära oss att leva i ett teknologiskt och digitalt liv. Vi anser dock att teknik för barn måste anpassas till barn och införas successivt, så att en teknisk grund och förståelse för teknik kan bildas. Det är därför vi vill erbjuda en produkt utan de beroendeframkallande apparna som Facebook, Instagram och Snapchat. Vi vill att teknik för barn ska vara till nytta, samtidigt som vi inte förebygger lek och skoj. Vi gör detta med en produkt som lätt hänger på barnets arm, samtidigt som den bidrar till en trygg och enkel kontakt mellan barn och föräldrar. Vi är därför bakom uttalandet av professor Einar Duenger Bøhn i sin intervju med NRK den 6. December. Han vill ha en åldersgräns på 16 år vid användning och inköp av smartphones. Vi tror att en åldersgräns kommer att kunna hjälpa föräldrarna att tänka och välja olika. Att det finns produkter som ger en gradvis övergång till teknik, samtidigt inte blir ett beroendeframkallande verktyg för våra barn. Finns det mer som håller med oss?

Köp din XPLORA 3S HÄR