Stor studie kring familjers mobilanvändande

Media 23.1.2020

Föräldrar tampas med att begränsa sina barns och sitt eget mobilanvändande. Kauniainens stora undersökning visar att familjer kämpar med skärmtid dagligen.

De flesta sexåringar har inte sin egen smartphone, men barns skärmtid orsakar dispyter i deras familjer. Föräldrar är medvetna om att deras användning av sin egen telefon också är ett problem – en av två föräldrar tycker att de använder smarta enheter för mycket, och två tredjedelar säger att det orsakar konflikter i familjen. Resultaten kommer från den första delen i en storskalig studie i Kauniainen, som tittar på konsekvenserna av smarta enheter på förskolebarn och deras familjer.

Av de barn som deltog i studien har 82 procent surfplattor och 26 procent har en spelkonsol. Barn växer upp omgivna av smarta apparater och skärmar i olika former. För barnen är det naturligt och roligt med skärmar, medan föräldrarna anser att en begränsning av skärmtid är en viktig fråga.

Föräldrarna är i snitt väldigt eniga om att erfarenheten från att leva livet är mer användbara för barnen i ett mer långsiktigt perspektiv än vad barnen hittar i onlinevärlden. På detta sätt är svaret från befolkningen i Kauniainen tydligt i linje med resultaten från tidigare undersökningar, säger Sylva Vahtera, redovisningsdirektör för IRO Research. 

Skärmtid orsakar konflikter i familjer

Två tredjedelar av familjerna begränsar sitt barns dagliga skärmtid till mindre än två timmar på smarta enheter. 33% av barnen spenderar mindre än en timme om dagen framför skärmen. Omfattningen är dock stor – ett av tio barn tillbringar fem timmar eller mer varje dag framför skärmen.

86% av föräldrarna sa att skärmtiden för ett barn orsakar familjekonflikter. 43% av familjerna sa att konflikter var varje vecka, 7% meddelade konflikter dagligen. Närvaron av intelligenta apparater sågs som en stor distraktion i familjens gemensamma livskvalitet och balans.

Föräldrar rapporterade också att användning av sin egen telefon orsakar konflikter i familjen – 64 procent sa att konflikter ibland inträffar, 8 procent ofta. Samtidigt trodde 82 procent att ett barn skulle anta en förälders egen telefon.

Barn väljer smarta enheter istället för utomhusaktiviteter

Endast hälften av barnen leker med vänner mer än fem timmar i veckan. Utomhusaktiviteter är dock starkt närvarande i familjeaktiviteter – 89% av föräldrarna går regelbundet ut med sina barn. Inomhus läser de flesta familjer tillsammans (97%), spelar brädspel (85%) och tittar på TV (80%), medan bara en av tio (11%) spelar dataspel tillsammans.

När man frågade hur man gör något roligt, svarade det att locka smarta enheter – att spela på telefonen vann över kramar och titta på TV utomhus. Antti Järventaus, utvecklingschef på Rädda barnen, känner igen en situation som orsakar press i föräldraskapet.

”Föräldrar skulle vilja se barnen röra sig mer, men barnen är intresserade av smarta apparater och leksaker. Under en hektisk dag är konflikter oundvikliga när föräldrar och barn är mycket olika närvarande. Det är klokt att överväga användningen av smarta enheter tillsammans. Det är lättare för hela familjen att följa de regler som fastställts i partnerskap”, säger Järventaus.

Forskningsinformation om ett socialt viktigt ämne

Christoffer Masar, borgmästare i Kauniainen, ser studien som en intressant möjlighet för stadens invånare att delta i aktuell forskning.

”För oss som stad är det viktigaste för invånarna i området. Vi vill att de lyckligaste människorna i världen ska fortsätta bo i Kauniainen. Effekten av att använda smarta enheter på växande barns välbefinnande och aktivitet är ett viktigt ämne där forskningsdata är användbara”, säger Masar.

Som en del av studien får stadens sexåringar Xploras första generationens telefoner designade för barn. Timo Vaskio, VD för Xplora Mobile Oy, erkänner de utmaningar som föräldrar står inför.

”Fler och fler barn rör sig mindre och blir introducerade till smarta enheter när de blir yngre. På Xplora vill vi skapa ett alternativ som låter barn kommunicera utan att begränsa rörelsen. Det viktigaste målet med Kauniainens forskning är att samla in information som kan hjälpa oss att skapa en säkrare väg för barn i den digitala världen”, säger Vaskio.

Juuso Laamanen, VD för innebandy på GrIFK, en forskningspartner, ser redan studien öka aktiviteten för klubbens barn.

”Tidigare kom de yngsta entusiasterna på träningen och tittade på sin smartphone. Nu håller mobilklockan händerna fria, den uppmuntrar barnen till att röra sig mer och mer inom sport. Vi gick med i undersökningen eftersom vi vill stödja stadsbor i deras rörlighet. Det är ett nöje att se att vi har lyckats med detta, säger Laamanen.

Under sexmånadersperioden svarar föräldrarna på tre undersökningar online. Vahtera, redovisningsdirektör på IROResearch, ser fram emot studien.

“En uppföljningsstudie på denna skala, inom ett begränsat ekonomiskt område och rörande detta ämnen, har inte genomförts i Finland tidigare. Det är viktigt att vi tacklar det nu,” säger Vahtera.

Undersökningen genomfördes av IROResearch mellan november 2019 och januari 2020. Felen för studien är 3,2 procentenheter i dess riktning. Två tredjedelar av Kauniainen-förskolor och deras familjer ingår i undersökningen.

Ytterligare information:

Sylva Vahtera, chef, kundrelationer, IROResearch Oy, 0400 964 439
Timo Vaskio, VD, Xplora Mobile Oy, +358 40 517 0727

Köp din XPLORA 4 här