Skolläget räddar barnens fokus i skolan!

När barnen är i skolan ska de fokusera på sina uppgifter, men på vägen hem kan de behöva få tag i mamma eller pappa. Här får du reda på hur du på bästa möjliga sätt kan använda funktionen skolläge på Xploras smartklockor!

Över 1 500 000 barn använder nu en smartklocka från Xplora och de flesta av dessa går i skolan i olika länder. I de flesta klassrum är det idag inte tillåtet att ha en mobil eller personlig surfplatta, eftersom det naturligtvis kan störa undervisningen och distrahera eleverna. Många föräldrar vill däremot använda Xploras smartklockor när deras barn börjar skolan. Läs mer om Xplora i skolan här.

Kan användas på väg till skolan

Med säkerhet och stöd i smartklockans GPS, SOS-funktion, trygghetszoner samt samtals- och meddelandefunktioner ger Xplora barnet större frihet och möjlighet att utveckla självständighet i vardagen. Samtidigt som vi föräldrar kan känna en större säkerhet – då vi bara är ett knapptryck bort.

Men även om smartklockan är perfekt att ha på väg till och från skolan är det mycket viktigt att klassrummet och fritiden är öronmärkt för lärande, lek och umgänge samt att de regler och riktlinjer relaterade till användning av både smartklockor och mobiltelefoner respekteras.

Vanlig klocka med SOS

Xploras smartklockor är därför utrustade med en helt separat funktion som löser detta problem. Med hjälp av Xplora-appen kan föräldrar ställa in ett skolläge, och därmed ställa smartklockan i viloläge. Då har barnet inte tillgång till att göra något aktivt på klockan– som att ringa, skicka meddelanden, ta bilder eller annat. Smartklockan kommer då endast att fungera som en vanlig klocka – som visar tiden. Och bråket med läraren om att lägga den i väskan är ett minne blott! Dessutom är SOS-knappen tillgänglig vid behov. Stegräknaren är också aktiv även om skolläget är aktiverad, så att barnet kan samla steg och mynt som vanligt!

Föräldrar har tillgång!

Enligt en av våra användarundersökningar visar det sig att så många som 80 procent svarar att en smartklocka är tillåten på barnets skola i Norden – givet att den är i skolläge, och därmed inte stör undervisningen.

Men; för föräldrarna däremot bibehålls de viktigaste funktionerna! Du kan när som helst se var barnet är, och om det lämnar några trygghetszoner som är inställda på föräldra-appen. När skoldagen är över avslutas skolläget och barnet kan återigen ringa och skicka meddelanden som vanligt. Det gör att barnet lättare kan bli kompisar hemma, gå på aktiviteter själv direkt efter skolan och generellt känna en ökad grad av ansvar och självständighet i en trygg miljö.

Skolläget kan användas dygnet runt, vilket gör att du kan begränsa användningen natt, morgon, skola, eftermiddag och kväll. Det är föräldrarna själva som bestämmer när barnet ska ha tillgång till smartklockans funktioner – du har full kontroll och överblick.

Så här aktiverar du skolläge:

  1. Öppna Xplora-appen på din mobil
  2. Gå till profilen för barnet du vill skapa skolläge för
  3. Tryck på “Skolläge” i menyn (ikonen längst till höger)
  4. Tryck på “Nytt skolläge” för att skapa ett
  5. Ställ in starttid för när skolläget ska börja gälla. Bläddra till rätt timme och rätt antal minuter. Denna tid bör vara vid eller före den första skoltimmen. Du kan ställa in flera larm om du vill ha olika tider från dag till dag. Det finns plats för totalt 15 olika skollägen.
  6. Ställ in sluttid.
  7. Under fältet Upprepa ställer du in vilka dagar du vill att detta skolläge ska vara aktivt för.
  8. När du har angett önskad tidsram, tryck på Spara. Skolläget är nu aktiverat så länge knappen till höger i listvyn är påslagen (röd betyder på, grå betyder av).
  9. Upprepa proceduren för att ställa in flera skollägen med olika tidsangivelser.