Skärmtid bevisad skadlig för barn – max 1h per dag

Pling! En avisering dyker upp på någons telefon och alla i rummet tittar omedelbart på sin egen skärm. De som inte fick meddelande den här gången lägger undan sina telefoner – tills det plingar till igen. Samma sak händer, många gånger om dagen, varje dag. Med människors ständigt ökande skärmtid blir det allt vanligare att höra ett plingande ljud, även från barns fickor.

Skärmtid

Teknik är nästan omöjlig att undkomma, och nästan alla har mycket skärmtid. Smarta enheter erbjuder ett oändligt flöde av nöje, information, hjälp och underhållning, samt ett enkelt och snabbt sätt att nå nära och kära när som helst och var som helst. Tekniken gör vardagen både enklare och roligare.

Det finns inte bara fördelar med den digitala utvecklingen av samhället. Under tusentals år har det mänskliga sinnet utvecklats för att bearbeta information på ett sätt som inte stöds av dagens informationsflöde och ständiga avbrott. Tvärtom: omfattande användning av teknik har visat sig försvaga koncentrationsförmågan hos alla användare, inklusive vuxna. Den dyraste räkningen betalas dock av barnen.

Förmågan att fokusera är en värdefull färdighet

När man fokuserar på en uppgift kan det mänskliga sinnet ta in en viss mängd information medan hjärnan gör sitt bästa för att stänga ute potentiella distraktioner – ljud, avbrott och stimuli som inte är relaterade till uppgiften. Denna funktion har gjort det möjligt att fokusera på kognitivt utmanande uppgifter, som att läsa, skriva eller lösa olika pussel. Att utesluta yttre stimuli är väsentligt för att vi ska kunna slutföra uppgiften effektivt och i tid.

Med teknikens utveckling har det skett en tydlig förändring i vardagen: vi blir avbrutna hela tiden, överallt. Framförallt har barnens skärmtid ökat och konsekvenserna av fenomenet är särskilt allvarliga för deras hjärnor som fortfarande utvecklas.

Enligt en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology kan även korta avbrott påverka koncentrationen avsevärt. Studien kom fram till att det efter ett avbrott tar i genomsnitt 23 minuter och 15 sekunder att komma tillbaka till full koncentration igen. Ett barn som exempelvis gör sina läxor kan därför behöva betydligt mer tid för att bli klar om det finns en smartphone som svämmar över av meddelanden från vänner eller aviseringar om spelapplikationer och nya YouTube-filmer. Det finns alltid distraktioner som ökar barnens skärmtid vilket minskar tid för läxor och andra värdefulla aktiviteter. 

Skärmtid

Förutom distraktioner utsätter tekniken också barn för ständig stimulans. Spel, sociala medier och andra onlineaktiviteter ger konstant stimulans till sinnet. Korta sessioner på skärmen skapar ett tillfälligt nöje som är beroendeframkallande. Den ständiga bombarderingen av stimulans gör det svårt för barnet att koncentrera sig i längre perioder. Många sociala medieplattformar, som TikTok och Instagram, främjar ett kort och snabbt format just på grund av att det är beroendeframkallande. Videorna är tänkta att fånga användarens uppmärksamhet på några sekunder, och om innehållet inte är intressant kan du alltid svepa till nästa video och bidra till en oändlig spiral av ökad skärmtid.

De sociala mediernas beroendeframkallande förvånar nog inte många längre, men konsekvensernas allvar kan verka alarmerande. En studie publicerad i tidskriften Computers in Human Behavior visar att ju mer tid barn spenderar på sociala medier, desto mer sannolikt är det att de får uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet. Studien fann också att barn som hade mycket skärmtid och spenderade en stor del av sin tid på sociala medier fick lägre betyg än andra och var mer benägna att engagera sig i riskbeteende.

Hur mycket skärmtid är rekommenderad?

Vad kan föräldrar göra för att hjälpa sina barn att fokusera och undvika de negativa effekterna av teknik? Det första steget är att begränsa barnets skärmtid. American Academy of Pediatrics rekommenderar att barn i åldrarna 2 till 5 inte får mer än en timmes skärmtid om dagen, medan barn i åldrarna 6 till 18 inte får mer än två timmars skärmtid om dagen.

Det är dock svårt att implementera instruktionerna i praktiken. Svenska föräldrar ger sina barn smartphones tidigare enligt en internationell jämförelse. Beslutet tas vanligtvis av praktiska skäl i det skede då barnet ska börja skolan: man vill kunna nå barnet, som gradvis blir självständigt, när det finns behov. Många är medvetna om riskerna som följer med en smartphone, men ger ändå sitt barn av säkerhetsskäl. Efter några månader av mycket skärmtid är beslutet redan ångrat.

När ett barn väl har fått sin egen smartphone är det svårt att övervaka användningen och den skärmtid som rekommenderas överskrids på nolltid. Åldersbegränsningarna som sätts av många applikationer kan lätt kringgås, och den skadliga cykeln är redo att börja.

Det bästa sättet att stödja ett barns utveckling, lärande och koncentration är att skjuta upp köpet av en smartphone. Ett bra alternativ till en mobiltelefon är en smartklocka designad för barn, som inte har tillgång till internet eller spel, och som följer med barnet på handleden. I Xploras smartklocka kan barnet endast kontaktas från nummer som i förväg godkänts av en vuxen. Klockan kan även ställas i skolläge, då fungerar den som ett vanligt armbandsur, som endast vårdnadshavaren kan koppla till vid behov. Detta stänger ute alla distraktioner när det är dags att fokusera. 

 

Läs mer om våra klockor

SkärmtidSkulle du till exempel vara intresserad av den CES-belönta X6Play?

Läs mer om utmärkelsen

Skärmtid

Även XGO3 har fått toppbetyg av m3, läs mer om det

XGO3 utmärkelse

 

Föräldrar bör också uppmuntra sina barn att delta i andra aktiviteter, som att läsa, leka utomhus och umgås med vänner och familj. De viktigaste barndomsminnena utspelar sig någon annanstans än framför skärmen. Kom ihåg det inför val av smart enhet för ditt barn!

Skärmtid