Intervju med Samah Elsaadi, projektledare av United Cities – Net Zero projektpartner

“It is important to help our children see the world from a systems perspective, tear down the silos we have built around ourselves and start connecting the dots. Basically encouraging people to think and act outside the box. Change begins with us as individuals, and I believe it is important for parents to instil in their children the courage to try to be a positive change maker in their local community. But it needs to be practical, and it can start small!”

Med ungefär mindre än en månad kvar till slutförandet av installationen av solpaneler i Libanon för Net Zero-kampanjen intervjuade vi Samah Elsaadi, projektledare på United Cities i Trondheim (Norge), som varit en oumbärlig del av att göra “Net Zero i 12 månader”-projektet verklighet. Han berättar om sitt senaste besök i Libanon, anledningarna till att projekt utvecklades i området, och vikten av att skapa detta gemensamma projekt med Xplora och Collectia som mobiliserar och involverar både vuxna och barn på aktivitetsplattformen .

Inspirerande svar som tar oss ut ur vår “bubbla” och för oss närmare verkligheten som upplevs i andra länder runt om i världen, där samarbete mellan medborgare och företag inte bara är motorn som fungerar utan är avgörande för att uppnå stora förändringar och möta målen för Hållbar Utveckling (SDG) satta av FN för 2050.

Du har nyligen återbesökt Bchaaleh (Libanon) och sett utvecklingen av projektet. Hur var resan?

Det var väldigt motiverande att återbesöka platsen i Bchaaleh och bevittna den fysiska manifestationen av vårt arbete. I slutändan är det vi bryr oss om den verkliga effekten av vårt arbete.

Hur känns det att veta att detta projekt har utvecklats tack vare era insatser och i samarbete med ME Green, Xplora och Collectia?

Eftersom målet med projektet är att stödja lokala samhällen i att uppnå Net Zero Prosperity och implementera målen för Hållbar Utveckling (SDG), har involvering av olika intressenter varit nyckeln till att hitta optimala lösningar. Den kompletterande rollen för varje partner, inklusive Xplora, gjorde att vi kunde ha ett verkligt behovsstyrt tillvägagångssätt, där sociala och tekniska begränsningar hanteras holistiskt.

Vad var den ursprungliga inspirationen för att lansera projektet “Net Zero in 12 months” i Libanon?

Sedan 2019 har Libanon sett en ekonomisk kollaps, upprörd av hamnexplosionen i Beirut 2020 och den globala pandemin. Stupande mer än 50 % av människorna i fattigdom och ger den genomsnittliga libanesen tillgång till 2 timmars el per dag. Allt detta har gjort medborgarna starkt beroende av de dieseldrivna generatorerna som blir allt dyrare att driva med valutadevalveringen och globala ökningar av bränslepriserna. Därför är “Net zero på 12 månader” ett påtagligt sätt att förbättra livskvaliteten för många människor på kort sikt, samtidigt som det erbjuder långsiktiga möjligheter till ekonomisk utveckling.

Varför var det viktigt för United Cities att lansera en aktivitetkampanj i samarbete med Xplora och Collectia?

För att åtgärda de urbana utmaningarna som städer och samhällen runt om i världen står inför räcker det inte att ta itu med dem som tekniska utmaningar. Du måste också ta hänsyn till den sociala dimensionen och det lokala sammanhanget. Xploras lösning möjliggör socialt engagemang och mobilisering, främjar ägandet och förståelsen för de tekniska lösningarna och socialt minskar riskerna för investeringar i energiinfrastruktur.

Varför behöver vi involvera företag och medborgare för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen (SDG) som FN har satt upp?

Målen för hållbar utveckling är centrerade kring människor, planeter och välstånd. Därför kommer en hållbar övergång inte att vara möjlig utan medborgarna/socialt engagemang. Att mobilisera människor och möjliggöra en förändring mot ett hållbarhetsorienterat tänkesätt är den största utmaningen för hållbarhet, och inte de tekniska eller tekniska lösningarna. Samtidigt behöver vi den offentliga sektorns kunskap, lösningar och tillgångar för att få jobbet gjort, så det finns egentligen ingen ersättning för partnerskap om vi menar allvar med hållbar utveckling.

Detta är det största hållbarhetsprojektet för Xplora hittills, och Collectia har också tagit steget och spelat en viktig roll i denna Net Zero-pilot. Enligt din åsikt, hur viktigt är det att ha företag och teknikleverantörer engagerade i framtida projekt som United Cities engagerar sig i, och varför?

United Cities stödjer städer och samhällen runt om i världen i deras hållbara omställning genom att göra det möjligt för dem att realisera sin potential och ansluta till lösningsleverantörer och finansiering. Detta tillvägagångssätt ger företag tillgång till marknader och möjligheter som inte bara gör dessa samhällen mer hållbara. Vi vet att investeringar i hållbarhet tenderar att överträffa andra investeringar över tid. Hållbar utveckling är affärsmässigt vettigt.

Vad skulle du rekommendera till företag som vill engagera sig i framtida projekt som “Net Zero in 12 months”-projektet?

Företag är alltid en del av de samhällen de betjänar med sina produkter och tjänster. Att ligga i framkant av utvecklingen innebär att du förblir relevant och konkurrenskraftig. Att kombinera de ekonomiska ambitionerna med positiv social och miljöpåverkan är också ett kraftfullt sätt att rekrytera och behålla begåvade människor. Många av dem söker mening och syfte, inte bara ett jobb.

Vi vet att detta projekt kommer att förändra livet för många människor i och runt Bchaaleh, Libanon. Men personligen, hur har det förändrat dig? Vad tar du med dig från det här projektet?

För mig finns det 3 anledningar till varför detta projekt är viktigt. För det första är den praktiska karaktären av att ge människor tillgång till energi ett bra sätt att faktiskt vara en positiv skillnad i många människors liv, inte bara i teorin. För det andra har jag lärt mig mycket om vad som krävs för att ge effekt, och träffat många fantastiska människor i processen. Slutligen, som libanes, är det bra att ge något tillbaka till mitt eget land.

Och sist men inte minst, om du kunde prata med dagens småbarnsföräldrar: Vilket är det viktigaste budskapet vi som vuxna bör ge våra barn när det kommer till hållbar förändring och hållbart beteende?

Det är viktigt att hjälpa våra barn att se världen ur ett systemperspektiv, riva silorna vi har byggt runt oss och börja koppla ihop punkterna. I grund och botten uppmuntra människor att tänka och handla utanför ramarna. Förändring börjar hos oss som individer, och jag tror att det är viktigt för föräldrar att ingjuta modet hos sina barn att försöka vara en positiv förändringsmakare i sitt lokala samhälle. Men det måste vara praktiskt, och det kan börja i det små!