Kan barnet ha en Xplora smartklocka i skolan?

Många föräldrar vill använda Xploras smartklocka när deras barn börjar skolan. Barnet är ofta mer ute på egen hand och tränar då på att bli mer självständig. Att veta att du kan kommunicera med ditt barn är ofta en trygghet för mamma, pappa och barnet själv. Många undrar om skolan tillåter en smartklocka, och i vår undersökning svarar hela 80 procent att en smartklocka är tillåten på barnets skola – om den är i skolläge.

Skolläge – utformat för barnets hänsyn och omgivelse

Vad många nämner som den främsta anledningen till att de vill använda en Xplora för sitt barn är just att klockan är unikt utformad för att underlätta bra och säker teknik vid rätt tidpunkt. Det finns ingen tillgång till internet eller sociala medier, ingen möjlighet att dela foton och video, och i skolkontext kanske det viktigaste; genom att ställa in Xploran i skolläge, fungerar den som en vanlig klocka! Barnet kan inte ringa, skicka meddelanden, ta bilder eller något annat, bara använda smartklockan för att hålla reda på tid, vilket är ett viktigt lärande för barnet. Det vill säga inga störningar i klassrummet, under fritiden eller efter skolan!

Läs mer om Xplora X6Play

Xplora

Vad är skolläge?

Skolläge är en inställning med fast på/av -tid som hindrar barn från att använda Xplora inom de angivna tiderna. Då fungerar smartklockan uteslutande som en vanlig klocka och inga andra funktioner är tillgängliga för barnet. Detta styrs av föräldrarna via Xploras föräldraapp – och det är inte möjligt för barnet själv att styra detta. På så sätt är smartklockan inte ett problem för lärare, andra elever eller barnet när Xploran är med i skolan.

Kan vi använda Xplora smartklocka i skolan?

Barn och unga behöver sinnesro för att lära sig och att prestera, och det finns flera platser i världen där mobiltelefoner är förbjudna i skolor. Här i Sverige är det den enskilda skolan och läraren som själv kan bestämma vad som fungerar bäst för sina elever. Xplora är även en mobiltelefon, och i skolsammanhang är det viktigt att vi respekterar skolans regler relaterade till användning av mobiltelefoner. Riktlinjerna gäller från skola till skola, och vi uppmuntrar alla föräldrar att bekanta sig med dessa.

80 procent svarar att det är tillåtet att använda Xplora i skolläge.

Det finns flera skolor som börjar bli mer bekanta med Xplora och skolläget, och därför finns det många skolor som tillåter detta så länge skolläget är på. I vår undersökning svarar hela 80 procent att en smartklocka är tillåten på barnets skola, förutsatt att den är i skolläge.

Tänk om skolan säger nej – även om det är i skolläge?

Även om många är bekanta med Xplora för barn, är det flera som fortfarande inte är så bekanta med våra smartklockor. Det är därför viktigt att informera skolan och de anställda om Xplora, så att skolan vet att smartklockan är en annan variant än en vanlig mobiltelefon. Det finns ingen tillgång till internet – och inte minst; det är skolläge! Vår erfarenhet efter dialog med föräldrar runt om i Sverige är att många platser där skolan säger nej till Xplora är för att de inte känner till skolläget – eller vad det innebär. Här blir det en viktig uppgift för oss föräldrar att informera om detta, så att skolan kan fatta ett beslut utifrån en bra och korrekt grund. 

Vi har också fått feedback från föräldrar som är desperata efter att skolan säger nej trots att den är i skolläge, men att de inte riktigt vet vad skolläget innebär. Här kan vi föräldrar grundligt förklara för skolan att när Xplora smartklockan är i skolläge kan barnet bara använda det som en vanlig klocka. Alla andra funktioner är inaktiverade och kan inte användas av barnet.

Om skolan beslutar att inte ändra reglerna för användning av Xplora smartklockan trots skolläge, är det fortfarande möjligt att använda klockan till och från skolan, om barnet går på fritidsaktiviteter eller är med vänner hemma. Och det är just i dessa situationer som Xplora är så smart och bra att ha – i situationer som ligger utanför hemmet där det är viktigt att kunna kommunicera med barnet.

Barnet kan sätta smartklockan med skolläget aktiverat i ryggsäcken under hela skoldagen och sätta på klockan efter dagens slut och utanför skolområdet. Naturligtvis kräver det att barnet kommer ihåg att sätta på den igen, men många föräldrar vi har kontakt med upplever att detta inte har blivit ett problem; barnen tycker att Xplora är coolt – och vill gärna bära den!

X6Play är bäst i test, läs om det här

För tidigt med mobiltelefon?

Många föräldrar tror att vid en ålder om fem eller sex år är det för tidigt för att ge barnen en smartphone. Ändå vill de gärna ha ett kommunikationsmedel och ett verktyg för att kunna kommunicera med barnen när de börjar spendera mer tid hemifrån. Tidigare fanns det inget bra alternativ – det är här Xplora kommer fram.

Xplora är speciellt och unikt utvecklat för barn – och kommer att ge en säker och bra introduktion till den digitala världen. Klockan kan ringa och skicka SMS, röstmeddelanden och emojis, men den har inte internet eller beroendeframkallande appar. Klockan skyddar barn från nätmobbning och olämpligt innehåll från internet. 

Smartklockan sitter säkert på armen. Detta minskar risken för att den försvinner, vilket är en stor fördel när det gäller barn i denna ålder. En smartphone är ofta ett dyrare alternativ – och då är det väldigt synd om barnet tappar den på lekplatsen eller glömmer den på en bänk på skolgården.

Xplora smartklocka har en stegräknare för att både mäta och motivera barn till aktivitet. För föräldrar är det också fantastiskt att kunna följa Xploras GPS i föräldraappen, där du hanterar hela klockan från, och att kunna godkänna kontakter som kan kontakta barnet. Dessutom kan föräldrar ställa in säkra zoner och ställa klockan i skolläge vid önskade, schemalagda tider. Det finns tillräckligt med teknik för ett yngre barn, och väldigt enkelt för föräldrarna också. I föräldraappen från din egen mobiltelefon kan du enkelt styra hela ditt barns smartklocka!

Ensam på väg till skolan

På sikt vill fler föräldrar att deras barn ska kunna ta sig till och från skolan ensamma. Vi har flera bra återkopplingar om att smartklockan är perfekt för att låta barnen känna sig trygga på väg till skolan.  Det ska vara enkelt när barnen vill be om lov att få vara med en kompis hemma och likaså att det ska vara väldigt enkelt att kommunicera med barnet när han eller hon går på olika fritidsaktiviteter. 

Genom att ställa in säkra zoner i föräldraappen får du ett meddelande när barnet har lämnat t.ex. hemmet och när en ny säker zon kommer, som du som förälder har angett, t.ex. skolan.

Vi hoppas att alla skolor i framtiden kommer att tillåta smartklockor i skolsammanhang så länge som skolläget är på. I våra undersökningar var 98 procent överens här!

 

Läs mer om Xplora