Intervju med Group Marketing Manager för Collectia A/S, Net Zero projektpartner

Sebastian Storm, marknadschef för Collectia A/S: “Medvetenhet är nyckeln. Genom att involvera människor runt om i världen, initiativet och kampen i Libanon får den uppmärksamhet som den förtjänar. De Libaneser behöver hjälp från människor som har mer tur”. 

Den 26 april lanserade Xplora kampanjen Net Zero in 12 Months på aktivitetsplattformen, ett initiativ som syftar till att omvandla fysiska steg till medel för att bygga en solenergianläggning i Bchaaleh, Libanon. Tack vare stödet från våra partners Collectia A/S och United Cities, som har varit nyckeln och avgörande för att ta steget framåt och skapa projektet kommer varje steg som doneras genom Xplora-appen att förvandlas till öka antalet timmar med el och föra ren, förnybar energi till Libanon se människor.

Vi intervjuade Sebastian Antohn Storm, Group Marketing Manager för Collectia A/S, en av projektpartnerna i kampanjen “Net Zero in 12 Months” som Xplora har aktiv på aktvitetsplattformen. Sebastian berättar om anledningarna till att Collectia bestämde sig för att ge sig ut på detta äventyr som partners, hans tankar om modellen att omvandla steg till humanitär hjälp och vikten för företag att arbeta mot uppnå globala hållbarhetsmål.

– Varför bestämde Collectia sig för att gå med i kampanjen “Net Zero på 12 månader”?

Vi valde hållbarhetsprojektet Net Zero specifikt för att vi blev väldigt inspirerade av kombinationen av att hjälpa det libanesiska folket som lider av en massiv energibrist och att aktivera ungdomarna i de länder vi verkar i. Tanken på att sponsra en konkret projektet, installationen av solpaneler, var mycket logiskt för oss.

– Vad tycker du om modellen där vi använder fysiska steg som aktivator för att finansiera hållbara lösningar?

Att omvandla verkliga aktiviteter till fonder som hjälper till att bygga solpanelerna är en lysande idé. Det aktiverar våra lokala samhällen och sammanför våra lokala kontor i hela vår organisation. Att ha gemensamma mål och tänkesätt mot hållbarhet stärker sammanhållningen i Collectiakoncernen.

– Varför är det viktigt att involvera människor runt om i världen, och inte bara människorna i Libanon?

Medvetenhet är nyckeln. Genom att involvera människor runt om i världen får initiativet och kampen i Libanon den uppmärksamhet som den förtjänar. Det libanesiska folket behöver hjälp från människor som är mer lyckligt lottade.

– Varför är det viktigt att företag vågar prova nya grepp när det gäller att informera och involvera sina anställda i sina ESG-strategier?

Som tidigare nämnt tycker vi att projekt som detta för medarbetarna samman. Konkurrenskraft och hälsoaspekten spelar också en stor roll. Vissa människor behöver en bra anledning att bli mer aktiva. Vi kan inte komma på en bättre anledning än detta.

– Vi har precis nått den tredje utmaningen. Vad tror du inspirerar mer: Att vinna priserna eller det personliga erkännandet

Ur vår synvinkel är kampanjens konkurrensaspekt en stor motivationsfaktor. Många av våra medarbetare jämför steg varje dag. Om de “halkar efter” kommer de att planera aktiviteter som kommer att kompensera för de saknade stegen.

– Vad säger Collectia A/S-anställda om att Collectia är så här innovativt och socialt engagerat?

De är stolta över att vara en del av projektet och vi får höra mycket bra saker. Anne från vår avdelning för folk och kultur, sa följande: “Jag känner mig bra över att vi går med i Net Zero Movement. Att veta att vi är en del av ett hållbarhetsprojekt av den här omfattningen gör mig väldigt stolt över att arbeta på Collectia”.

– Vad är det bästa med att kombinera fysisk aktivitet och stödja hållbar förändring?

Det är en win-win situation. Att göra något bra för dig själv och andra samtidigt. Vi ser också den sociala aspekten av kampanjen som en mycket viktig faktor. Att engagera sig för att gå med i en hållbar rörelse är inte lätt för alla. Genom att kombinera fysisk aktivitet och stödja hållbar förändring ser vi att ”inträdesbarriärerna” sänks och fler är villiga att delta.

– Vad skulle du säga till andra företag som funderar på att bli Net Zero-partner?

Den fulla potentiella kampanjen har ännu inte setts. Vi finansierar fortfarande projektet och installerar solpanelerna i Libanon. Men vi har höga förväntningar på Net Zero-projektet och Xplora-teamet som är mycket professionellt. Vi känner oss väldigt inkluderade i projektet och Xplora-teamet håller oss uppdaterade om den senaste utvecklingen. Vi rekommenderar andra företag att kontakta Alexander Reitan från Xplora för att lära sig mer om hållbarhetsprojektet och bli en Net Zero Partner.

– Varför är det viktigt att vi samlar fler företag för att öka rörelsen kring fler Net Zero-projekt?

Vi anser att alla företag bör delta i att uppnå globala hållbarhetsmål. Vi är i det tillsammans och projekt som Net Zero behöver att företag möts. Det krävs en samlad insats för att verkligen göra en förändring.

– Varför är det viktigt att företagen fokuserar på hållbarhetsmålen som definierats av FN?

Det är viktigt att ha gemensamma och tydliga övergripande mål för att prioritera resurserna rätt. Att ha universella mål kommer att visualisera vägen till framgångsrik hållbar tillväxt.

Sebastian Antohn Storm
Group Marketing Manager, Collectia A/S

collectia

Vi kunde inte hålla mer med dig Sebastian. Med allt som pågår i världen för tillfället är det mer nödvändigt än någonsin att gå samman och söka lösningar på globala problem.