Hur påverkas barns självkänsla av sociala medier?

Det råder delade åsikter kring att ge en mobiltelefon till barn i tidig ålder. Det pratas mycket om sociala mediers påverkan samt internets hav av olämpligt innehåll som barn exponeras för – trots att dom inte är mogna för det. Att presentera en mobiltelefon till barn med internet och sociala medier är något de flesta föräldrar tycker känns obehagligt. Och den känslan är väl grundad.

Baserat på den fakta vi har – hur påverkar sociala medier barns självkänsla?

Alla vill vi ha kontakt med barnen under dagen för att enkelt kunna kolla status. Men när ett barn presenteras för en mobiltelefon öppnas inte bara möjligheten upp för dig som förälder att ringa och skicka SMS. Du öppnar även upp en helt ny värld för barnet där barnet kan komma i kontakt med vem som helst och exponeras för vad som helst. Som förälder tror man kunna styra barnet att kolla på “rätt saker”, men det dröjer inte länge innan barnet exponeras för annat – oavsett om hen vill det eller inte. Algoritmen tar inte hänsyn till ålder, utan exponerar det barnet visar intresse för. Barn är nyfikna av sin natur och kommer med största sannolikhet att stanna upp och visa intresse för videos som man normalt sett önskar skydda dom ifrån.

I en dokumentär från SVT “Priset vi betalar” tar dom specifikt upp detta problem. Dom skapar ett fejkkonto på TikTok och börjar scrolla i flödet. Efter 3 minuter dyker en film om hårstyling upp. Algoritmen känner av att kontot stannar upp och visar intresse för videon och bara inom loppet av några minuter visas därför fler videos för användaren i samma kategori såsom makeup och skönhetstips. Efter 8 minuter visas videos där personer injiceras i läppar, kinder mm. Och efter ynka 20 minuter visas plastikoperationer av olika områden. Därefter består 1/3 av flödet av endast plastikoperationer.

Forskning visar: Tidig kroppsfixering och depression vid användning av sociala medier

Som vuxen kan man – i flesta fall – hantera, sålla och filtrera det som exponeras för en. Men det kan inte barn. Barn vet inte att majoriteten av det som postas på sociala medier är förvrängt och filtrerat. Det spelar ingen roll hur många gånger du som förälder säger att det inte är äkta – barn är inte förmögna att tänka som vi vuxna. Sociala medier och dess innehåll blir en verklighet. Hur tror du egentligen detta påverkar våra barns självkänsla? Som barn ska man inte behöva tänka på skönhetstips, kroppsideal och plastikoperationer. Barn ska få vara barn så länge som det går.

Nyligen sammanställde Lisa Thorell, docent vid Karolinska Institutet en forskningsöversikt över området tillsammans med Sissela Nutley, forskare vid Karolinska Institutet. Forskningen tyder på att ätstörningar, depression och låg självkänsla kryper ner i åldrarna – som är starkt kopplat till sociala medier. “Det finns en otrolig kroppsfixering jättetidigt i åldrarna som påverkar hur man mår av sociala medier. Att titta på bilder innehållande skönhetsideal i sociala medier leder till mer negativa känslor kring sin egen kropp, fler ätstörda beteenden och lägre självkänsla” lyfter Lisa Thornell. Läs mer om forskningen här.

Andra risker med sociala medier som kan påverka barns självkänsla negativt:

 • Nätmobbning och näthat
 • Ökat stillasittande som påverkar barns självkänsla negativt
 • Bilddelning online
 • Jämföra sig med andra och känna sig otillräcklig
 • Sämre sömn och koncentrationsförmåga – som i sin tur påverkar barns självkänsla

Skydda ditt barns självkänsla genom bättre alternativ

Samhället är inte tryggt och vi förstår att man som förälder vill – trots sociala mediers och internets baksida – hålla kontakt med sitt barn. Som förälder tvingas man att väga för- och nackdelar med en mobiltelefon. Och ofta väger det tyngre att kunna ha en direktlänk till barnet – det förstår vi. Men du behöver egentligen inte tumma på något av delarna. Det finns ett bättre alternativ för dig som, likt vi, känner en stark oro för den växande trenden att ge en mobiltelefon till barn i en för ung ålder. Ett alternativ som inte tummar på barns självkänsla.

Hur påverkar egentligen sociala medier barns självkänsla?

Mobiltelefon fullt anpassad till barn

Våra mobilklockor för barn är speciellt anpassade för barn i åldrarna 4 till 12 år. Vi har valt att utesluta internet och sociala medier i våra klockor för att istället fokusera på vad som är viktigt – att du som förälder kan hålla kontakt med barnet. Du har alltså alla väsentliga funktioner som en mobiltelefon har såsom att kunna ringa, ta emot samtal och skicka meddelanden – men vi har anpassat den ännu mer till barn och föräldrar. Klockan sitter stadigt på barnets arm vilket minimerar risken för stöld eller förlust. Med händerna fria uppmuntras istället barnet till lek och rörelse som har en god inverkan på barns självkänsla.

Som förälder kan du, via appen, även:

 • Ställa in vem eller vilka som får kontakta barnet, upp till 50 kontakter!
 • Se vart ditt barn befinner sig i realtid via klockans GPS
 • Ställa in ett sk. “Skolläge” när barnet är i skolan. När skolläget är på fungerar Xplora uteslutande som en klocka och stör därför inte i klassrummet
 • Ställa in sk. “Trygga zoner” där du som förälder ställer in platser/ställen barnet ofta besöker såsom exempelvis skola. Du får en notis när barnet går in eller ur en sådan zon

Funktioner hos Xplora som påverkar barns självkänsla positivt:

 • Barnet kan själv kontakta närstående och vara delaktig i beslut som tas
 • Barn kan utöka sin lekradie och bli mer självständiga – en naturlig och ofta spännande fas för barnet som lyfter barns självkänsla
 • Trygghet att veta att föräldern kan se barnets position via klockans GPS – om barnet skulle gå vilse
 • Vetskapen om att föräldern enbart är ett samtal bort vid behov av kontakt
 • Klockans stegräknare och vår egna aktivitetsplattform uppmuntrar till lek, rörelse och fysisk aktivitet – som har en positiv inverkan på barns självkänsla
 • Kamera – där barnet kan fotografera och filma minnesvärda stunder i livet. Då bilderna och filmerna endast sparas i klockan och kan skickas till de godkända kontakter klockan har, riskerar bilderna inte att delas via sociala medier eller internet

Hur påverkar egentligen sociala medier barns självkänsla? Läs mer här! X6Play med GPS

Vårt tips – avvakta med en mobiltelefon till ditt barn!

Vi på Xplora är inte emot den teknologiska utvecklingen – vi är snarare eniga om att det finns många fördelar med den! Men vi tycker att man som förälder bör vänta med att presentera en mobiltelefon till sina barn. Internet och sociala medier kommer med en del risker som kan påverka barn självkänsla negativt och vi är övertygade om att ett äldre barn/ungdom kan hantera det bättre än ett mindre barn.

I hela barnets liv har du säkerligen anpassat all inhandling till barnet såsom barnmat, barnstol, barntandkräm, barnvagn, barnsäng mm. Varför inte anpassa tekniken också?

 

 

Önskar du djupdyka i praktiska saker du kan göra för att öka ditt barns självkänsla, läs mer här.