Fysisk aktivitet – viktigt för barn

Barn mellan 4 och 11 år är i snabb utveckling både motoriskt och intellektuellt. Nationella hälsoråd och forskning visar att fysisk aktivitet bidrar till att skapa en känsla av behärskning och en positiv vardag för hela familjen.

Xploras klockor för barn inspirerar och uppmuntrar till rörelse, aktivitet och lek för barn. Nu är inte alla barn lika och det finns specifika ålderstypiska drag som gör att lärande och stimulans sker med olika förutsättningar och villkor.

Minst 60 minuter

Enligt de nationella riktlinjerna för e-hälsa för barn och unga, utarbetade för hälso- och omsorgsministeriet, ska barn och unga vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter varje dag. Aktiviteten bör vara av måttlig eller hög intensitet. Minst tre gånger i veckan bör högintensiva aktiviteter som ökar muskelstyrkan och stärker skelettet underlättas. Lek och fysisk aktivitet över 60 minuter varje dag ger mer robusta och friskare barn.

4 av 5 oroliga

Stillasittandet bör begränsas så mycket som möjligt enligt hälsomyndigheternas råd och brytas med mer aktiva perioder av lätt aktivitet. Norska Medietilsynets undersökning från 2020 visar också att 4 av 5 småbarnsföräldrar är oroade över barns ökade mobil- och skärmanvändning.

Detta är riktlinjer och råd som Xplora strävar efter att följa och vara en drivande kraft för.

Genom Xploras aktivitetsplattform har flera kampanjer som fokuserar på att uppmuntra till fysisk aktivitet och uttrycksfrihet på barnens villkor. Tillsammans med aktörer som UNICEF, fotbollsklubben Benfica och Segas Sonic the Hedgehog inspireras barnen att vara i rörelse och samtidigt bidra till något större än de själva.

Med den inbyggda stegräknaren belönas barn för att vara i så mycket aktivitet som möjligt under dagen på ett sätt som uppmuntrar till lek och interaktion.

 

Barn förändras

Klockorna från Xplora är skräddarsydda för åldersgruppen 4 till 11 år och har olika funktioner och applikationer som kommer att passa alla i detta segment. En 4-åring behöver en tryggare miljö med sina föräldrar, medan en 10-åring behöver i sin tur mer individuell frihet. Vi har tagit hänsyn till detta.

Här kan du se vad som är typiska åldersegenskaper för ditt barn och på så sätt bedöma på vilket sätt du bäst använder och utnyttjar Xploras smartklocka och dess funktioner på bästa möjliga sätt:

4-5 år:

I denna ålder utövar barnet sin kroppskontroll. Barn i den här åldern lär sig snabbt och du kan vara aktiv med barnet.

 • Var med i leken med varierad fysisk aktivitet. Ta promenader i närområdet, i skogen, utforska terräng och ytor vid olika årstider – med vatten, snö, is, mossa, rötter, gräs, asfalt och strand. Öva balans, rotation, kast och fångst för kontroll av rörelser.
 • De kan träna på att bära saker, springa, hoppa med en kombinerad hastighet, hoppa och rulla. Barn lär sig snabbt. Du kan vara aktiv med barnet.
 • Har bra kontroll över sin kropp. Rörelserna är nu mer automatiserade än tidigare. De kan därför göra flera saker samtidigt, som att prata samtidigt som de trycker på en knapp.
 • Har vanligtvis en livlig fantasi. De återskapar, dramatiserar och transformerar verkligheten. Allt är möjligt i deras värld. Fantasi och verklighet går hand i hand. Allt är levande, har känslor och kan pratas om.
 • Under denna period växer ordförrådet snabbt. Barnet pratar och pratar, lär sig ramsor och regler utantill, säger hela tiden vad det gör och vad det vill. Det leker med språket. Nya ord och uttryck är spännande och måste prövas. Kraftfulla uttryck och överdrifter är typiska.
 • Barnet slits mellan viljan att hitta på saker och rädslan för att göra något fel. Även om de vuxna inte är närvarande så vet barnet nu något om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
 • Barnet är känslomässigt knutet till föräldrarna och identifierar sig med dem. Därför fungerar det ofta som de förväntar sig. Gradvis blir föräldrarnas normer en del av barnet själv. Barnet kommer att försöka agera i enlighet med dessa normer, även om föräldrarna inte är närvarande och kan kontrollera det.
 • I denna fas är barnet upptaget av att imitera äldre barn och vuxna; den vill göra saker själv. Mitt i all aktivitet och utveckling möter barnet gränser och hinder, dels på grund av sin egen otillräcklighet, dels på grund av förbud och påbud från andra. Om barnet får veckla ut sig inom rimliga gränser upplever det att det behärskar livet, lär sig nya saker och får utspela sig på nya områden. De vuxna ska därför styra barnets initiativ på ett bra sätt.

6-11 år:

Nu har barnen god kroppskontroll och använder den i lek som kräver motorik. Aktiviteter som att hoppa rep, spela fotboll, skridskoåkning och utförsåkning ger möjligheter till utveckling och tränar samtidigt musklerna och förmågan att koordinera olika rörelser. Barn gillar att använda sin kropp och känna att den fungerar.

 • Överdriven och ensidig användning av datorn kan leda till att barn passiveras och hindras från att vara kreativa. De vänjer sig så vid att matas genom en skärm att de glömmer hur det är att spela. Studier pekar också på att det är skadligt att sitta i timmar framför en skärm. Det kan leda till koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Informationsflödet kan också vara så stort att det blir svårt att sortera.
 • Det finns stor potential för lärande under denna period. Inspirera och vara stödjande i att lära sig rörelse med kroppen och utveckla rörelseglädje och hjälpa till att hitta aktiviteter som barnen tycker om. Ge barnen olika möjligheter och utmaningar att vara i fysisk aktivitet och utmanande lekmöjligheter både ute och inne.
 • Lär ditt barn hur man är aktiv i trafiken. Bidra till att barnen kan gå eller cykla till och från skolan och andra aktiviteter, gärna i sällskap av vuxna.
 • Låt barnet delta i enkla sportaktiviteter och lagspel. Vattenaktiviteter är viktiga – lär dig simma. Spela med boll, klättra, hoppa, cykla, åka skidor, åka skridskor och lätt orientering.
 • När barnet väl har lärt sig att förstå vad regler är, blir rättvisa ett viktigt begrepp. Både i leken och i skolan är det viktigt att alla behandlas lika. Nu förstår barnet att de andra har rätt till samma förmåner som de själva. En sådan förståelse är grunden för att utveckla sann medkänsla och välgörenhet.
 • Intellektuellt sker också en stark utveckling. Barn kan nu bättre förstå andras situation. Samtidigt får de en större förmåga att se sig själva utifrån och bedöma sina egna prestationer. De vill vara bäst, men känner ofta att de inte får saker gjorda. Dessutom fluktuerar barn mellan viljan att vara självständig och självförsörjande och behovet av hjälp och omsorg.

Läs mer om våra innovativa smartklockor för barn

Enkelteknik.se testar X6Play

Läs mer om Xploras aktivitetsplattform

Källor: HelseNorge och läromedlet Helsefagarbeideren (Cappelen Damm).