Ge barn tid

Ge barn tid, det är det finaste du kan ge. Tid att upptäcka. Tid att kramas. Tid att uppmärksamma. Tid att berömma. Tid att finnas där för ditt barn.

Enligt en undersökning som Comprd gjort visar att hela 42% av alla barn och ungdomar anser att sin förälder är beroende av sin telefon. Och hela 1 av 10 anser att beroendet av telefonen påverkar förälderns förmåga att ta hand om de. Undersökningar visar också att barn vars förälder är beroende av sin telefon kan ha språkliga svårigheter, sämre empatiförmåga och har svårare att knyta an till sina föräldrar.

Ge barn tid blogg

Barn gör som vi gör. Är du på telefonen hela tiden kommer barnet med största sannolikhet vilja vara det också. I undersökningen som Comprd gjort visar också att hela 46% av de barn och ungdomarna som deltog också är beroende av sin mobiltelefon.

Detta är en viktig påminnelse som vi tror de flesta föräldrar behöver reflektera över. Vi behöver påminnas om hur knapp tiden är. Barnen kommer inte alltid vara barn och tiden som är nu kommer inte tillbaka. Ta därför vara på tiden.

Ge barn tid, det är det finaste du kan ge ❤️

Xplora tror på teknik och fördelarna med att förenkla och förbättra våra liv, men också på det enorma sociala ansvaret att anpassa tekniken för barn. Vi på Xplora har anpassat tekniken till barnen och valt att utesluta internet och sociala medier. Vi röstar på att låta barn vara barn så länge som går. Ge barn tid att vara barn med Xplora.

Läs mer om våra smartklockor för barn