Gå steg med mening – Var med och bidra till en tryggare framtid för barnen!

Hur skulle ditt och dina barns liv se ut om ni inte hade tillgång till el? Tänk er sjukhus utan el, skolor, hem – alla arenor som är helt förlamade och infiltrerade av bristen på el – och livskvaliteten för de barn som lever så här påverkas starkt av detta. Tyvärr lever en stor del av världens barn och vuxna på detta sätt. Och det blir värre om vi inte bidrar. Vi vill göra något åt ​​det. Vi kan hjälpa – och inte minst hjälpa till att förändra detta – tillsammans!

Gigantiskt samarbetsprojekt – och hur deltar man?

Sedan flera månader tillbaka har vi planerat vad som ska bli företagets största humanitära kampanj hittills: Vi ska hjälpa en by i Libanon att få tillgång till ren energi och på så sätt få sitt lokalsamhälle på fötter igen. Och detta via dina steg!

Xploras vision är att barn och unga ska lära sig om värdet av fysisk aktivitet och minska sin egen skärmtid, i kombination med stöd för sociala och hållbara lösningar. Social hållbarhet och samarbete är avgörande för att vi som världsgemenskap ska ta de avgörande stegen mot FN:s hållbarhetsmål för 2030.

Den 26 april startar Net Zero-kampanjen, där vi för första gången kommer att engagera och aktivera människor över hela världen – ung som gammal! Därför kan alla som vill, stora som små, bidra med sina egna fysiska steg i denna pilotkampanj. En mobil och en vilja att bidra till en mer hållbar värld är enda förutsättningen!

DELTA HÄR!

Steg med mening – alla små bäckar gör en stor Å!

Xplora bjuder in alla att samarbeta tillsammans – på ett av de viktigaste och mest meningsfulla uppdragen genom tiderna – där vi kan ge barn en bättre och säkrare uppväxt. Detsamma kan vi göra underverk; ett litet bidrag och några steg från dig, gör en ovärderlig skillnad för många. Låt oss möta framtiden tillsammans för nästa generation. Dina steg påverkar – följ med oss ​​på denna meningsfulla resa!

Du kan delta på flera sätt – du anmäler dig och dina barn gör så här:

1: Genom Goplay!

– Med hjälp av Xploras välkända och väletablerade aktivitetsplattform, Goplay, får alla som anmäler sig till kampanjen möjlighet att bidra till humanitärt arbete enbart genom att vara fysiskt aktiva – stegen räknas automatiskt av mobil eller smartklocka eller XMOVE. För den som inte känner till vårt Goplay aktivitetsuniversum för barn sedan tidigare kan vi säga att vi har genomfört många aktivitetskampanjer med sociala syften.

Tillsammans med UNICEF har vi med Xplora-barn samlat in över motsvarande 1 000 000 liter rent vatten till barn som inte har tillgång till detta, planterat träd för att rädda vilda djur, vi har sprungit med Sonic the Hedgehog och vi har tillsammans åkt till Mars! Om du är Xplora-kund kan du gå in via din Xplora-app eller DELTA HÄR!

2: Vår Xplora-app!

– Du behöver inte vara kund hos oss för att delta. Du behöver inte heller en Xplora-klocka för att gå med i denna kampanj – alla kan fritt ladda ner Xplora-appen till sin mobil och automatiskt bidra med dina steg där! Ta med dig dina nära och kära, grannar och kollegor, eller alla du känner, och mobilisera vad vi kan för att bidra till ett projekt som kommer att förändra många människors levnadsvillkor.

Erkännande och extra belöningar

De 100 som bidrar med flest steg får sitt namn på en hederstavla, som överlämnas till pilotstadens borgmästare i slutet av kampanjen. Vi kommer också att belöna tre deltagare i slutet av var och en av kampanjens tre milstolpar. Var med och påverka för en bättre framtid för barnen och befolkningen, anmäl dig idag:

DELTA HÄR!

Mer om Net Zero

Så vad är Net Zero? Kort sagt handlar det om att bli koldioxidneutral och skapa en värld där vi kan stoppa den globala uppvärmningen, och genom en sådan förändring göra jorden beboelig även i framtiden. I detta pilotprojekt kommer vi inte bara att förvandla en hel stad i Libanon för att uppnå Net Zero-status, utan vi kommer också att mobilisera en global folkrörelse för hållbara lösningar. I ett större perspektiv hjälper vi också till att dokumentera en metod för FN i dess arbete för att nå målet om 10 000 CO2-neutrala städer år 2030. Vi behöver allas engagemang!

Alla som går med och ger sina fysiska steg till kampanjen, bidrar till att United Cities och partners frigör pengar för att bygga solcellsanläggningen kopplad till pilotstaden i Libanon. Detta har många fördelar:

1) Inspiration till ökad fysisk aktivitet.

2) Lär dig mer hållbart beteende.

3) Byte av smutsiga dieselgeneratorer med solcellsenergi.

4) Lokalsamhällets tillgång till tillräcklig och ren energi är de kortsiktiga resultaten. På längre sikt underlättar tillgången till ren energi bättre hälsotjänster, utbildning, livsmedelsproduktion och transporter.

Vi behöver din hjälp – DELTA HÄR!

Läs mer och köp vår innovativa smartklocka för barn