Barn och internet – hur påverkas barn?

Barn och internet är mycket omdiskuterat. Men hur farligt är det egentligen att introducera internet och sociala medier för barnet? Vi tänkte i detta blogginlägg djupdyka i ämnet så att ni som läser detta får en större förståelse för den negativa effekten kombinationen barn och internet har.

Livet har förenklats, eller?

Internet och sociala medier är fortfarande något nytt och något som har exploderat senaste åren. Från att vi kommunicerat med andra inom landets gränser via telefon kan vi nu med en enkel knapptryckning ta kontakt med vem som helst – var som helst – när som helst. Hade vi en fundering fick man förr i tiden leta fram information i böcker men nu kan vi med en enkel sökning  ta fram den informationen vi letar efter.

Livet är förenklats på så många sätt. Men när det kommer till barn och internet kan man fråga sig hur dom påverkas.

Barn och internet

Internet har blivit en självklar del i nästan alla barns vardag. Det har gett barn en större tillgång till världen utanför men samtidigt har världen utanför getts större tillgång till våra barn.

På internet finns mängder av information, bilder, videos och annat att ta del av. Via en sökmotor kan du enkelt få fram vad som helst du söker. Tillskillnad från en vuxen är barn inte källkritiska. Barn kan inte filtrera information som vi vuxna kan vilket kan bli väldigt problematiskt. Barn är sårbara i den meningen.

Barn är extra utsatta via internet

Under barnets uppväxt är det vanligt förekommande att barnet i perioder känner sig ensam och försöker finna ut sig själv. Barnet kan då via internet söka sig till grupper som likt barnet känner samma i syfte att finna gemenskap och tillhörighet. Hamnar barnet då i fel grupp kan det gå riktigt illa. Det finns personer via nätet som utnyttjar barn och deras sårbarhet och det är något man bör ha i beaktning innan man presenterar en mobiltelefon för barnet.

För att ta ett konkret exempel så radikaliserades ett barn i Danmark på två veckor via internet. “Tillvägagångssättet liknar grooming där man fiskar efter sårbara individer över nätet” säger terrorforskaren Magnus Ranstorp i en artikel för SVD.

Xplora har utvecklat en mobillösning för barn helt utan internet och sociala medier. Läs mer om våra smartklockor här

Påverkas barn negativt av sociala medier?

Det är en relevant fråga som också är omdiskuterat. Vi kan låta följande statistik hämtat från Comprds undersökning prata för sig själv:

  • 6 av 10 barn har utsatts för nätmobbning via sociala medier.
  • Ätstörningar hos yngre har ökat med 30% mot 2007.
  • I dagens samhälle har ungefär 55% av alla unga mått psykiskt dåligt under en period.
  • Tillgängligheten och brukandet av narkotika ökat drastiskt bland unga.
  • 16% av de unga som brukar sociala medier har utsatts för fysiska hot.
  • 54% av de unga användarna har blivit mobbade via Instagram
  • Var fjärde ung som har blivit utsatt för nätmobbning har haft självmordstankar.
  • 41% av de nätmobbade unga har utvecklat social ångest.

I dagens samhälle äger ungefär 1/3 av Sveriges 7-åringar en smarttelefon där narkotika, mobbning och ohälsosamma kroppsideal enbart är en knapptryckning bort.

Oavsett om man som föräldrar tror sig kunna skydda sitt barn från mycket så är det omöjligt när det kommer till sociala medier och internet. Barn och internet går inte ihop. Vi vill därför vädja till er föräldrar som funderar på att köpa en mobiltelefon till ditt barn – välj teknik anpassat till barn.

Xploras mobilklocka är en mobiltelefon helt anpassad till barn – fri från sociala medier och internet! Läs mer om våra klockor här.