Barn och internet – 10 tips för att bli trygg

Så pratar du med ditt barn om säkerhet på internet

När pratade du senast om onlinesäkerhet? Vet ditt barn att man inte ska avslöja namnet på sin skola online? Vad betyder nätetikett? Barn och internet kan enligt vissa vara två saker som inte hör ihop. Numera börjar barn dock använda internet i allt yngre åldrar och det är inte konstigt; internet och sociala medier har blivit en väsentlig del av livet och att lära sig digitala färdigheter i unga år är ett viktigt steg mot självständighet. Trots alla fördelar utgör internet och sociala medier även betydande risker för barns integritet och säkerhet. Det är viktigt att prata med barn om internet för att de ska kunna vara trygga.barn och internet

Många föräldrar är oroliga när det kommer till barn och internet och det är de av goda skäl. Att navigera på internet kan förvirra en vuxen och för ett barn som börjar lära sig onlinebeteende är onlinevärlden full av fallgropar, man vet aldrig vad de kommer stöta på. Vi har sammanställt en lista över ämnen relaterade till onlinesäkerhet och integritet som varje förälder bör gå igenom med sitt barn. Här är våra tips för en ordentlig diskussion om säkerhet online:

1. Börja samtalet tidigt

Det är aldrig för tidigt att börja prata med ditt barn om säkerhet på nätet. Rätt tidpunkt är senast när barnet börjar använda digitala enheter eller får tillgång till internet. Ta hänsyn till barnets ålder och förståelse i samtalet och uppdatera informationen i takt med att barnet växer upp. 

2. Var öppen och döm inte

Försök att skapa en säker miljö hemma där dina barn kan diskutera sina onlineupplevelser öppet. Uppmuntra dem att dela med sig om de stöter på bekymmer när de använder internet. Betona att konstiga möten med främlingar aldrig är barnets fel, och det är viktigt för dig att lyssna om något har stört ditt barn. Försök att svara ärligt på frågorna och om du inte har alla svar, lova att ta reda på det – du är barnets primära stöd även i denna fråga.

3. Betona vikten av personuppgifter

Det är lätt att träffa nya människor och till och med skapa vänskap på internet. Det är därför det är viktigt att förklara begreppet personlig information för ett barn: du ska inte berätta allt om dig själv för en främling på nätet, även om de verkar pålitliga och trevliga. Betona att du aldrig ska dela personlig information online, såsom ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, skolans namn eller annan identifieringsinformation.

barn och internet

4. Diskutera internetetikett och granska onlineetikett

Lär ditt barn vad som är lämpligt beteende online och hur man följer digital etikett. Betona vikten av vänlighet, respekt och hänsyn när du kommunicerar med andra online. När det kommer till barn och internet är det viktigt att förklara att det är en riktig person som finns på andra sidan skärmen. Du kan försöka göra saken konkret för barnet genom att gå igenom nätmobbningens konsekvenser och effekter. Det är också värt att förklara för barnet att missförstånd är vanliga på internet och bråk leder vanligtvis ingenstans. 

5. Uppmuntra kritiskt tänkande

Vuxna vet att inte allt de läser på internet är sant, men när det kommer till barn och internet är det inte nödvändigtvis lika tydligt. Lär ditt barn att kritiskt utvärdera informationen som finns på internet. Betona att inte all information som hittas på nätet är tillförlitlig och att den inte ska föras blint vidare. Uppmuntra att ifrågasätta och verifiera information från pålitliga källor – till exempel från dig!

6. Sätt tydliga gränser och regler

Definiera tydliga regler och gränser för barnets användning av internet. Diskutera lämplig skärmtid, tillåtna webbplatser och appar samt vikten av att följa åldersbegränsningar på sociala medieplattformar. Se till att dina barn förstår konsekvenserna av att bryta mot dessa regler.

Ett sätt att begränsa ett barns användning av internet är att få en klocktelefon designad för barn istället för en smartphone som sin första mobiltelefon. Xploras smartklockor har inte tillgång till internet eller sociala medier och kan endast kontaktas från nummer godkända av föräldrar i förväg. På så sätt kan bilderna som barnet tagit med klockan inte av misstag läcka ut till främlingar – något som eventuellt skulle kunna ske när det kommer till barn och internet.

Barn bli säkrare när det använder Xploras smartklocka tack vare en noggrann GPS, som gör att vårdnadshavaren kan spåra barnets plats, samt ställa in säkerhetszoner, som säkerställer att barnet inte går vilse. Klockan på handleden frigör små händer att leka och skapa, och den givande stegräknaren uppmuntrar till rörelse. 

Läs mer om skillnaden på de olika modellerna här!

barn och internet

7. Gå igenom de möjliga riskerna hos barn och internet

Allt är inte alltid som det verkar, särskilt på internet. Utbilda dina barn om de potentiella farorna de kan möta online, som nätmobbning, olämpligt innehåll, bedrägerier online och vuxna som hotar deras säkerhet. Hjälp barnet att förstå hur man känner igen och undviker risker, och betona att det alltid kan prata med vuxna om möten som verkar konstiga eller obehagliga.

8. Föregå med gott exempel

Barn lär sig genom att observera vuxna. Så var en positiv förebild för dina barn när du använder internet. Var ett exempel för ditt barn genom att agera ansvarsfullt online, respektera andras integritet och vara medveten om innehållet du själv delar. Kom också ihåg att lägga ifrån dig din telefon eller laptop då och då och var i nuet! Annars kan barn och internet bli ännu vanligare då de ser hur de vuxna i sin närhet alltid är online.

9. Håll konversationen öppen

Uppmuntra dina barn att kontakta dig när de har frågor eller funderingar om onlineupplevelser. Uppdatera din egen kunskap och förståelse för ämnet om barn och internet och var inte rädd för att ha samtalet igen när barnen växer upp och möter nya utmaningar online.

10. Man bör tänka noga på vad man ska dela på nätet

Bilder och information som delas på internet kan hamna på andra personers skärmar än vänner och bekanta. Det är värt att prata ärligt med ditt barn om att i princip allt som delas på nätet också finns kvar där länge. Det bästa sättet att begränsa barnets bilder från att hamna i fel anslutningar är att skaffa en smartklocka anpassad för barn som inte har tillgång till internet. Barn och internet hör nämligen inte alltid ihop och på det sättet kan barnet fortfarande ha roligt med att fota och skapa minnen – utan att de hamnar i fel händer.

barn och internet

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa ditt barn att navigera säkert i internetvärlden och fatta välgrundade beslut om sitt eget onlinebeteende. Kom ihåg att öppen kommunikation och ständig dialog är nyckeln till att bygga en trygg barndom även när det kommer till barn och internet.

Xplora blev vinnaren av CES Innovation Award för årets innovation 2023

Visste du att Xploras smartklockor är bäst i test? Bland annat hos CES.

Läs mer om våra toppbetyg