Xploras smartklockor som en säker vän för barn med NPF

Detta inlägg är skapat i samarbete med Pusselfamiljen. Pusselfamiljens ambition är att arbeta för att erbjuda familjer möjligheter att få sin familj med lite extra utmaningar eller sin NPF-familj att fungera bättre. De arbetar även gentemot skolor & verksamheter för att höja kompetensen inom NPF. Läs mer om deras arbete här

Vi har låtit fem familjer testa den omtalade smartklockan Xplora X6Play för att se hur den kan hjälpa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Så här säger en av föräldrarna:

 ”Vi ger Xploras smartklocka 10/10. Vi upplever att smartklockan och dess syfte fyller de funktioner som vi önskar. Ett perfekt steg innan det är dags för en mobiltelefon om några år. Vi kan enkelt kommunicera och jag har koll på vart hon befinner sig. Jag upplever även det som att hon har växt med sitt ansvar över smartklockan samt känner mer trygghet. Jag kan varmt rekommendera den till andra föräldrar.”

Förståelse för NPF: Vilka Utmaningar Står Barnen Inför?

Barn med NPF har ofta svårare än andra jämnåriga att navigera i vardagen. Eftersom NPF inte syns på utsidan ställer omvärlden ibland krav som överstiger barnets förmågor. Men vad är det för förmågor det handlar om?

Nästan alla med NPF har någon form av perceptionsvårigheter och för vissa kan man prata om en intrycksallergi. Det handlar om förmågan att ta emot och hantera syn-, hörsel- och känselintryck. Det inkluderar lukt, smak och kroppsuppfattning.

Svag theory of mind eller mentalisering innebär att man har svårt att föreställa sig hur något ska bli och att skapa inre bilder om det. Man har svårt att läsa av och tolka sociala signaler och att sätta sig in i och förstå andras perspektiv. Det blir svårt med kommunikation, att anpassa samtalsämnen efter andra och avgöra vad som är lämpligt att säga och göra. Dessutom blir det svårt att sätta ord på sina egna känslor och behov. Detta innebär att det ofta kan uppstå missuppfattningar eller konflikter och det är svårt att ställa frågor för att kunna lösa problem.

Central koherens kallas också sammanhangsförståelse. Ungefär 20% av alla människor har en svagare central koherens. Det innebär att man har svårt att se helheten och ofta fastnar i detaljer vilket leder till att det blir svårt att förstå orsak och konsekvenser av olika handlingar eller situationer. Det blir också svårt att generalisera, alltså att använda tidigare erfarenheter i en ny situation. Det är också lätt att tolka bokstavligt och missförstå metaforer.

Exekutiva funktioner kan beskrivas som hjärnans dirigent eller VD. Det är många olika områden som kan vara nedsatta, tex: automatisering, minne, planera och organisera, uppmärksamhet och koncentration, tidsuppfattning, impulskontroll, aktivitetsreglering och språk.

Kompenserande Fördelar: Hur Smartklockan Underlättar för Barn med NPF

”Klockan har hjälpt mitt barn med sin tidsuppfattning. Dessutom har stegräknaren bidragit till mer rörelse”

Smartklockan kan hjälpa barnet kompensera för flera nedsatta förmågor:
Samtal, chatt och röstmeddelanden förbättrar kommunikationen mellan barn och förälder. Det finns förprogrammerade meddelanden som kan vara bra att använda för barn med språkliga svårigheter. Skolläget gör att barnet kan ha klockan hela dagen.

”Klockan har en smart funktion som möjliggör att sätta den på “skolläge” när hon är i skolan. Hon har dock haft en period då hon har varit väldigt orolig i skolan och i samråd med hennes lärare så har hon fått ha klockan utan “skolläge” under skoldagarna, så att hon kan kontakta mig när hon behövt. Hennes pappa och jag lever inte tillsammans och smartklockan har även gjort det möjligt för henne att kontakta mig när hon har känt behov av att göra det.” 

Aktivitetsplattformen som främjar rörelse och lek hos barn med NPF

Xploras Aktivitetsplattform uppmuntrar till mer rörelse och lek. Barn som exempelvis är hyperaktiva behöver mer rörelse än andra barn. Många barn med NPF behöver extra hjälp att komma igång med lek och rörelse. Klockan har ingen tillgång till sociala medier, internet eller digital bilddelning online vilket gör en förälder trygg. Föräldra-appen med GPS gör att föräldern vet var barnet befinner sig vilket är en trygghet för både barn och förälder om det uppstår problem och barnet behöver hjälp. Dessutom kan du lägga in trygga zoner som barnet kan röra sig fritt i. Om barnet lämnar zonen får du som förälder en notis.

”I och med mitt barns svårigheter med impulsivitet så kände jag att jag kunde slappna av mer när vi använde klockan då jag hela tiden hade koll på vart han var, ex gick vi till skogen och då behövde jag inte vara nervös när han sprang iväg utan jag hade koll på var han var. Samma sak när vi var hemma och han drog iväg för att han fick syn på något eller någon.”

Klockans funktion med påminnelser har varit mycket uppskattade:

”Det är verkligen jättebra med påminnelserna! Vi har ställt in larm för att stänga av datorn vid vissa tider, för påklädning och för när det är dags att gå till skolan.”

För att få sitt barn att använda ett hjälpmedel som detta behöver de också vilja använda det. Så här tyckte barnen:

”Han tycker om att använda den! Den gör att han blir lite friare och kan kommunicera med några kompisar själv och med oss föräldrar. Han är stolt över den. Tar ansvar och laddar den varje kväll samt ser till att den kommer med till skolan.”

”Hon älskar verkligen sin klocka. Jag tycker att hon är för liten för att ha en egen mobiltelefon så denna klocka är ett mycket bra alternativ. Både hon och jag har tyckt att den är lätt att använda. Enkel och smidig att förstå.” 

Sammantaget har våra testfamiljer uppskattat klockan och funktionerna. Klockan har hjälpt familjerna till ökad trygghet och mer självständiga barn.

Läs mer om Xploras smartklockor

Följ Pusselfamiljen på Facebook