generation pep

GENERATION PEP OCH XPLORA!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra!

Xplora bidrar genom att sprida Generation Peps budskap och motivera till aktivitet via våra kanaler och produkter. Våra värderingar går hand i hand där vi önskar att minska stillasittande skärmtid och öka aktivitetsnivån för barn. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

vision generation pep

Generation pep logo

Ett samarbete för barn och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt organisationens senaste undersökning, Pep-rapporten 2020, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. Xplora blir nu en del av folkrörelsen för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil.

Besök Generation Pep här!